Tworzenie funkcjonalnej i niezawodnej infrastruktury sieciowej powinno uwzględnić różne systemy operacyjne, rozmaite rozwiązania sprzętowe, innowacyjne aplikacje i systemy sieciowe oraz konieczność optymalizacji poziomu bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum ryzyka zagrożeń.

Systemy zarządzania sieciami rozległymi

SD-WAN (Software-Defined WAN) to nowa technologia, która według analityków stanie się standardowym rozwiązaniem zwłaszcza w firmach, które mają wiele oddziałów w różnych lokalizacjach. Dotychczas firmy używały głównie hybrydowych systemów sieci WAN wykorzystując różne rodzaje łączy np. internetowe łącza szerokopasmowe i bezprzewodowe 3G/4G/LTE.

SDN to koncepcja zarządzania i sterowania siecią centralnie i programowo oddzielającą warstwę sieciową od warstwy transmisji danych. Stosowane są rozwiązania kontrolujące standardowe urządzenia sieciowe, jak również wykorzystujące oprogramowanie zintegrowane z fizycznymi urządzeniami.

Nowoczesny system SD-WAN to najnowsze, usprawnione rozwiązanie, gdyż zakłada wykorzystanie centralnego kontrolera aplikacji, a także zaawansowane oprogramowanie z funkcjami analitycznymi. Jest niezwykle ważne jeśli mamy na celu tworzenie infrastruktury sieciowej.

Jedną z najważniejszych zalet sieci SD-WAN jest możliwość zarządzania wieloma różnymi typami połączeń za pośrednictwem jednej konsoli administracyjnej. Kolejnym atutem systemu jest automatyzacja różnych standardowych zadań. Dzięki nim administrator sieci będzie mógł centralnie kontrolować i modyfikować szerokości pasma, które udostępnia aplikacjom we wszystkich lokalizacjach bez konieczności ręcznej rekonfiguracji systemu sieciowego.

Obecnie wiele przedsiębiorstw zamierza wdrożyć SD-WAN w firmowej infrastrukturze sieciowej. Zdaniem ekspertów w 2018 roku jednym z najważniejszych trendów w rozwoju technologii SD-WAN będzie integracja usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

SD-Branch – dynamiczna wirtualizacja

Błyskawicznie rozwijająca się technologia wirtualizacji WAN sprawi, że routery, zapory sieciowe, łącza IP/VPN tworzące obecną infrastrukturę sieciową w firmowych oddziałach zostaną zastąpione przez oprogramowanie, które je ograniczy lub wyeliminuje. Nowy system SD-WAN w razie awarii standardowych połączeń szerokopasmowych wykorzysta sieci mobilne jako zapasowe łącze systemu IT. Zapewnienie stałej transmisji danych w sieciach bezprzewodowych to ogromny atut tego systemu.

Zarządzanie sieciami Wi-Fi

Podstawą technologii w bezprzewodowych sieciach Wi-Fi nadal będzie najnowszy standard 802.11ac Wave 2. Jednak udostępnione będą kolejne innowacje w zakresie programu do sterowania i zarządzania sieciami bezprzewodowymi. Nowe funkcjonalności dotyczą wprowadzenia technologii sieci intuicyjnych IBN – Intent-Based Networking. Oznacza to, że będzie nimi można zarządzać programowo i automatyzować ich działanie poprzez wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji, obejmującej m.in. uczenie maszynowe.

Sterowanie programowe różnymi sieciami to technologia przyszłości, a w najbliższym czasie rozwiną się zintegrowane systemy, które umożliwiają jednolitą kontrolę i zarządzanie wszystkimi typami sieci: LAN, WAN, bezprzewodowymi Wi-Fi oraz mobilnymi.