Na przestrzeni ostatnich kilku lat ustawodawstwo raz po raz zmieniało obowiązki i prawa względem efektywnego realizowania strategii dotyczącej wydajności energetycznej gospodarki. W końcu, od 2016 roku, na każde duże przedsiębiorstwo nałożono obowiązek cyklicznego przeprowadzenia audytu energetycznego. Czym dokładnie jest audyt energetyczny, jaka jest definicja dużego przedsiębiorstwa, któremu przypada taki obowiązek oraz w jaki sposób realizowany jest audyt energetyczny?

Czym jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku przedsiębiorstwa jest obowiązkowym procesem, który na celu ma zweryfikowanie zużycia energii elektrycznej i nie tylko na terenie całego przedsiębiorstwa. Co przedsiębiorstwo otrzymuje jako produkt finalny audytu? Przede wszystkim jasną i klarowną informację, czy energia elektryczna jest wykorzystywana w sposób efektywny, jakie elementy lub obszary gospodarki energetycznej budynku powinny zostać poddane zmianie, która zaowocowałaby oszczędnościami. Dzięki przeprowadzonemu audytowi, przedsiębiorstwo otrzyma szereg instrukcji, które pozwolą zmniejszyć faktyczne zużycie energii, a w efekcie uzyskać dofinansowanie w postaci białego certyfikatu.

Kto ma obowiązek wykonania audytu energetycznego?

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, która została opublikowana 20 maja 2016 roku, audyt energetyczny powinien zostać przeprowadzony bezwzględnie co cztery lata przez wszystkie przedsiębiorstwa z wyłączeniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zatem rozumieć wymóg przeprowadzenia audytu, jeśli ustawodawca przewidział tyle wyjątków. Otóż można uprościć kryterium obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przedsiębiorstwa do tych firm, które na przestrzeni dwóch ostatnich lat finansowych:

  • osiągały roczny obrót netto wyższy niż 50 milionów euro, lub stan aktywów na koniec obecnego lub poprzedniego roku przekroczył równowartość 43 milionów euro,
  • średnio w ciągu roku zatrudnionych było co najmniej 250 pracowników.

W przypadku spełnienia tych warunków, audyt musi zostać wykonany, a jego brak może skutkować nałożeniem wysokich sankcji finansowych. Co ważne, firmy, które spełniają powyższe kryteria, również mogą uniknąć konieczności wykonania audytu, jeśli posiadają wdrożony system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 lub system zarządzania środowiskowym zgodnie z normą EMAS.

Kto wykonuje audyt energetyczny i jak on wygląda?

Audyt energetyczny musi zostać wykonany przez firmę, która posiada stosowne certyfikaty umożliwiające przeprowadzenie tego procesu. Ważne jest, by podmiot dokonujący audytu był firmą niezależną od firmy audytowanej. Sam audyt jest wykonywany w oparciu o wystandaryzowany schemat i obejmuje analizę stanu technicznego budynku, charakterystykę energetyczną budynku, charakterystykę systemu grzewczego oraz analizę instalacji ciepłej wody użytkowej. Na podstawie wyjściowych danych audytor weryfikuje wszystkie punkty, które mają wpływ na wykorzystanie energii elektrycznej, a następnie formułuje wszelki obserwacje w formie raportu, który ukazuje, jak w realny sposób gospodaruje energią w stosunku do potencjalnego zapotrzebowania budynku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here