W swojej trzeciej, bardzo oczekiwanej encyklice Caritas in Veritate (Miłość w Prawdzie), Ojciec Święty Benedykt XVI nie skupia się na charakteryzowaniu systemów ekonomicznych – nie próbuje zatem w najmniejszym stopniu narzucać komuś politycznego punktu widzenia. Papież zajmuje się kwestiami moralnymi oraz teologicznymi fundamentami kultury. W tle jest oczywiście światowy kryzys gospodarczy, kryzys, który ma miejsce w sytuacji moralnej próżni, gdzie umiłowanie prawdy zostało odrzucone na rzecz brutalnego materializmu. Stąd autor wskazuje, że kryzys może stać się „okazją do rozeznania i czynienia nowych projektów na przyszłość”….
Ks. Robert A. Sirico
Nowa encyklika Benedykta XVI to ostateczne potępienie kapitalizmu i wolnego handlu – twierdzą niektórzy. Czy rzeczywiście mają rację?
Nową encyklikę komentuje na łamach Wall Street Journal ks. Robert A. Sirico, szef Instytutu Actona. Dochodzi on jednak do zupełnie innych wniosków aniżeli „dyżurni” znawcy Kościoła. Pełne tłumaczenie tekstu dostępne jest już na portalu Fundacji PAFERE (
www.pafere.org)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here