Odpowiedź na polemiki, pytania i wątpliwości dotyczące projektu Ustawy o podatku pogłównym, wyrażone przez panów: Piotra Dominiaka – „Pobór podatków powinien być jak najtańszy”, Wojciecha Perczaka – „Czy pracodawca powinien być poborcą podatkowym?” i innych
Pytania i wątpliwości dotyczące art. 2 projektu Ustawy o podatku pogłównym mojego autorstwa, o których piszą obaj Panowie są wyjaśnione w jednym z artykułów projektu „Wolnorynkowej ordynacji podatkowej, którą aktualnie opracowuję.
Przytaczam fragment dotyczący poruszonego zagadnienia, który usunie – mam nadzieję – Panów wątpliwości. Zapewne też wówczas ten punkt nie „rozwali” pana P. Dominiaka.
„Podatnik krajowy obowiązany jest wyznaczyć Naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego płatnika podatku pogłównego nie wyłączając siebie. Na tę okoliczność podatnik składa oświadczenie według załącznika nr……Potwierdzone oświadczenie przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego podatnik okazuje każdemu z zatrudniających aby nie dokonywali potrąceń podatku z tego źródła przychodu. W przypadku niewskazania płatnika podatku pogłównego płatnikiem staje się każdy z płatników wymienionych w art. 2 ustawy o podatku pogłównym.”
Każdy podatnik ma prawo wyboru czy sam chce płacić podatek pogłówny czy skorzystać z pośrednictwa zatrudniającego, lub wypłacającego świadczenia – to jego decyzja. Pobór i zapłata podatku przez zatrudniającego, czy wypłacającego emeryturę czy rentę, u źródła jest tańszy i wygodny. Docelowo każdy podatnik będzie płacił indywidualnie. Na początku trzeba wziąć pod uwagę to, że część osób zapomina o płatnościach, a wpływy muszą zasilać budżet. Usunę więc ten zapis z projektu Ordynacji i dodam jako pkt.2.1.10. do projektu ustawy o podatku pogłównym. Lepiej będzie jeśli ten zapis będzie w jednej ustawie.
Zwolnienia z płatności podatku pogłównego
Wprowadzenie podatku pogłównego raz na zawsze zniesie możliwość zaglądania urzędników do kieszeni podatników. Jeżeli podatnik będzie płacił podatek pogłówny to urzędnik nie ma podstaw do kontroli zawartości kieszeni podatnika i stanu jego posiadania. Podatnik może nigdzie się nie zatrudniać. Niech żyje z czego chce, byleby sposób w jaki zdobywa on środki do życia nie kolidował z prawem. Ma tylko płacić podatek pogłówny. Jeżeli nie będzie płacił to wówczas organy fiskalne wezmą jego i jego stan posiadania pod lupę. Będą mu wówczas zaglądać do kieszeni i to bardzo głęboko. Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą płacić ZUS, pomimo że nie wykazują dochodu. To samo będzie z pogłównym. Cześć osób i tak nie będzie płacić pogłównego, choćby osoby bezdomne. Od takich osób nie ściągnie się żadnego podatku.
Studenci i uczniowie powyżej 18 roku życia
Zagadnienie to jest ujęte w projekcie „Wolnorynkowej ordynacji podatkowej”. Punkt 4.1.2 dotyczący grupy uczniów i studentów zostanie usunięty. Ta grupa podatników jeśli jest uboga może skorzystać z pkt. 4.1.4 i lub 4.1.5. Wprowadzając tę zmianę w art.5 zostanie usunięty pkt.5.1 w obecnym brzmieniu. Uczniowie i studenci nie będący w stanie płacić podatku pogłównego mogą skorzystać z pozostałych punktów art.5. Po co ujmować to zagadnienie w dwóch ustawach skoro czytelniej będzie w jednej.
Sprawa udowodnienia prowadzenia pozarolniczej i lub rolniczej działalności gospodarczej
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązana jest zarejestrować tę działalność. Rolniczą też. Jeżeli taka osoba nie będzie płacić pogłównego to występując z wnioskiem o zwolnienie składa oświadczenie w trybie art 113. kpc. W tym oświadczeniu ta osoba pisze m.in. o źródłach swoich dochodów, w tym – czy prowadzi działalność czy nie. Oświadczenie o dochodach i stanie majątkowym wnioskodawcy w trybie tego art. jest bardzo szczegółowe. Wnioskodawca będzie musiał napisać w tym oświadczeniu między innymi, czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie. Jeśli poda nieprawdziwe dane to podlega odpowiedzialności karnej.
Nakładanie podatków
Teoretycznie to obecnie rząd nie nakłada podatków. Pańska sugestia dotycząca nakładania podatków jest błędna. Ani państwo ani powiat, ani gmina nie może nakładać podatków. Od tego jest tylko i wyłącznie Sejm i nikt inny. Oczywiście gmina i powiat dostanie część z podatku. Ile, określoną stawkę kwotową od osoby ustaloną przez sejm
Koszt poboru…
…podatku pogłównego jest niewielki w przeciwieństwie do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i innych podatków. Wystarczy około 15-20% stanu obecnego aparatu fiskalnego. Urzędników aparatu fiskalnego jest około 50 tys. Urzędy Skarbowe są skomputeryzowane toteż nie będzie problemu z kontrolą wpływów. Wystarczy jeden urzędnik na 5 tys podatników. Podatników krajowych tego podatku jest około 25 milionów. Do obsługi tego podatku wystarczy 5 000 urzędników. Jest to prosty podatek.
Pogłówny wewnętrzną sprawą Polski i ich obywateli
Państwo ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo każdemu obywatelowi przebywającemu na terytorium jego kraju nie wyłączając cudzoziemców. Napady na obywateli cudzoziemskich, kradzieże ich mienia, uprowadzenia kierowców cudzoziemców i samochodów z ładunkiem lub bez i inne przestępstwa, nie należą do rzadkości. Za usługi świadczone przez państwo obywatele państw obcych płacą obecnie w formie ukrytej, w cenie zakupionych towarów i usług, która zawiera wiele podatków i parapodatków. Skoro płacą teraz podatki w formie ukrytej to niech płacą w sposób jawny. Na terenie Polski przebywają zagraniczni przedsiębiorcy zza Odry, Buga, Olzy i innych stron, wielcy jak i mali. Drobni przedsiębiorcy, zwłaszcza przygraniczni, są bardziej konkurencyjni od polskich, gdyż nie są obłożeni takimi podatkami jak polscy. Konkurencja jest nierówna. Opodatkowując tę rzeszę, i nie tylko, przedsiębiorców konkurencja staje się równa. Nie jest to sprawa wewnętrzna Polski i jej obywateli jak – pisze pan W.Perczak.
Górna granica wieku
Jestem przeciwny określaniu górnej granicy wieku, powyżej której osoba byłaby automatycznie zwolniona z płacenia podatku pogłównego. Jeżeli osoba „starsza” nie jest w stanie płacić podatku pogłównego ze wzglądu na niedostatek to może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z płacenia podatku.
Inaczej wygląda sprawa z dzieckiem, a inaczej z osobą starszą. Dzieci w zasadzie nie mają źródeł przychodu, gdyż sami są na utrzymaniu rodziców (pomijam wyjątki). Starsi w zasadzie mają lub mogą mieć źródła przychodu. Jeśli osoby starsze żyją w niedostatku to Naczelnik Urzędu Skarbowego zwolni je z płacenia podatku. Osoby starsze jak i ich mienie są przedmiotem przestępstw.
Sankcje z tytułu niepłacenia i zaległości w podatku pogłównym
Punkt 8.3 nie jest punktem daleko idącym i nie jest punktem do wykreślenia. Jeżeli podatnik zaczyna żyć w niedostatku i nie wystąpi z wnioskiem o zwolnienie go z płacenia podatku i nie płaci podatku to znaczy, że lekceważy swoje obowiązki wobec państwa, z którego usług korzysta. Nie ma więc powodu, by państwo miało chronić takiego podatnika, jego mienie. Ten punkt dotyczy osób uporczywie uchylających się od wywiązania ze swojego obowiązku wobec państwa.
Ireneusz Kasza
(31 stycznia 2005)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here