Na stronie MaloneInstitute.org założonej przez doktora Roberta Malone, tego samego, który poddał pod wątpliwość metodę eksperymentalnej terapii genowej mRNA, której był współtwórcą, możemy przeczytać bardzo ważne informacje.

Strona spisała przedstawicieli świata mediów, czy polityki, którzy zostali wyhodowani przez Światowe Forum Ekonomiczne, po czym zaimplementowani na poszczególne stanowiska większości państw świata.

Światowe Forum Ekonomiczne

Światowe Forum Ekonomiczne jest niezależną organizacją międzynarodową, której celem jest poprawa sytuacji na świecie poprzez angażowanie przywódców biznesowych, politycznych, akademickich i innych przywódców społecznych w kształtowanie programów globalnych, regionalnych i branżowych.

Założone jako fundacja non-profit w 1971 roku, z siedzibą główną w Genewie w Szwajcarii, Forum nie jest powiązane z żadnymi interesami politycznymi, partyjnymi ani narodowymi” – czytamy na ich stronie.

1971

Pierwszy rok Europejskiego Forum Zarządzania Odwiedzający siedzibę Światowego Forum Ekonomicznego w Kolonii, będącej głównie mieszkalną częścią Genewy, mogą nie zdawać sobie sprawy, że od samego początku organizacja ta była zakorzeniona w Graubünden (Gryzonia), górzystym kantonie po drugiej stronie Szwajcarii, gdzie znajduje się miasto Davos.

Europejskie Forum Zarządzania zostało początkowo utworzone jako fundacja z nominalną siedzibą w Chur, stolicy kantonu, pod nadzorem Konfederacji Szwajcarskiej w dniu 8 lutego 1971 r. na mocy oficjalnego dokumentu datowanego zaledwie 10 dni wcześniej.

Jego początkowe wyposażenie to 25 000 franków szwajcarskich.

Od samego początku to, co miało stać się znane i cenione jako Duch Davos – koncepcja wielostronnego uczestnictwa, współpracy i sympatycznej wymiany była podstawą Forum.

W tym samym roku Klaus Schwab nakreślił ideę w swojej książce Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau (Nowoczesne Zarządzanie przedsiębiorstwem w inżynierii mechanicznej), która została opublikowana we Frankfurcie.

Twierdził, że zarządzanie jest nowoczesne przedsiębiorstwo musi służyć wszystkim interesariuszom (die Interessenten), działając jako ich powiernik odpowiedzialny za osiągnięcie długoterminowego trwałego rozwoju i pomyślności firmy.

Klaus Schwab

Klaus Schwab, jest niemieckim inżynierem, ekonomistą i założycielem Światowego Forum Ekonomicznego.

Pełnił funkcję przewodniczącego WEF od założenia organizacji w 1971 roku.

W swoich książkach spisał wszystkie swoje zamiary dotyczące najnowszego porządku świata, który sprowadza się do jednego, ujętego w reklamie WEF, komunistycznego sloganu: “Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy”.

Klaus Schwab niedawno zasugerował, że stoimy u progu czwartej rewolucji przemysłowej.

Zjawisko to, które rozgrywa się na naszych oczach, może być w rzeczywistości znacznie bardziej mroczne niż tylko „kolejna” rewolucja przemysłowa.

Po rewolucji rolnej (neolitycznej) i rewolucji przemysłowej możemy obecnie przeżywać trzecią wielką rewolucję gospodarczą ludzkości: rewolucję informacyjną.

Chociaż termin ten istnieje już od kilku dekad, rewolucja informacyjna tak naprawdę dopiero się zaczęła.

Podczas trzeciego Europejskiego Sympozjum Zarządzania Forum rozszerzyło swoją europejską perspektywę pod hasłem „Kształtowanie Twojej przyszłości w Europie”. To spotkanie w Davos odbyło się pod honorowym patronatem Jego Królewskiej Wysokości Księcia Bernharda z Holandii. Komisja Wspólnot Europejskich odnowiła swój patronat.

Zaczynają mówić o niej rządy, jak czytamy na rządowej stronie w Wielkiej Brytanii:

Czwarta rewolucja przemysłowa zmieni rodzaje miejsc pracy potrzebnych w przemyśle. Jesteśmy przekonani, że jako naród musimy tworzyć miejsca pracy przyszłości. Rewolucja cyfrowa niesie ze sobą zakłócenia.

A jak RSA tak mocno określiła w zeszłym miesiącu, ryzyko nie polega na tym, że przyjmiemy nowe technologie, które zniszczą miejsca pracy.

Zagrożenie dla miejsc pracy wynika z nieprzyjmowania nowych technologii.

Naszym zadaniem jest wspieranie przesiedleń, a nie bezrobocia.

Naszym celem musi być automatyzacja pracy, ale i humanizacja pracy.

Pozwól maszynom robić to, co niebezpieczne, nudne i powtarzalne, i upewnijmy się, że my, ludzie, mamy zdolność do robienia rzeczy kreatywnych, empatycznych i interaktywnych”.

W dalszej części artykułu ukażę związek z WEF byłego prezydenta III RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. Tego samego który nadał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nie komu innemu, jak Klausowi Schwabowi.

Manifest z Davos

Jeśli ktoś myśli, że celem organizacji jest dobro obywateli, musi przeczytać manifest komunistycznej jej myśli.

Celem tej zorganizowanej grupy wpływów jest służenie akcjonariuszom, czyli tym, kto ma największe udziały w interesie. Zatem na pewno nie obywatelom.

Kodeks etyczny – Manifest z Davos:

A. Celem profesjonalnego zarządzania jest służenie klientom, akcjonariuszom, pracownikom i pracodawcom, jak również społeczeństwu, oraz harmonizacji różnych interesów zainteresowanych stron.

B. 1. Kierownictwo musi służyć swoim klientom. To musi zadowolić potrzebom swoich klientów i zapewnić im najlepszą wartość. Konkurs pomiędzy firmami jest zwyczajowym i akceptowanym sposobem zapewnienia, aby klienci otrzymali wybór najlepszej wartości. Dyrekcji celem jest przełożenie na język nowych idei i postępu technologicznego produktów i usług handlowych.

2. Zarząd musi służyć swoim inwestorom, zapewniając zwrot na swoich inwestycjach, wyższy niż zwrot z obligacji rządowych. Ten wyższy zwrot jest niezbędny do uwzględnienia premii za ryzyko kosztów kapitałowych. Zarząd jest powiernikiem akcjonariuszy.

3. Kierownictwo musi służyć swoim pracownikom, ponieważ w przywództwie wolnego społeczeństwa musi łączyć interesy tych osób którzy są prowadzeni. W szczególności kierownictwo musi zapewnić ciągłość zatrudnienia, poprawę dochodów realnych i humanizacja miejsca pracy.

4. Zarządzanie ma służyć społeczeństwu. Musi przyjąć tę rolę powiernika materialnego wszechświata dla przyszłych pokoleń. Ono musi korzystać z posiadanych zasobów niematerialnych i materialnych w optymalny sposób.

Musi stale poszerzać granice wiedzy z zakresu zarządzania i technologii. To musi gwarantować, że jego przedsiębiorstwo płaci odpowiednie podatki społeczności, aby umożliwić społeczności realizację jej celów.

C. Kierownictwo może osiągnąć powyższe cele poprzez przedsiębiorstwo gospodarcze, za które odpowiada. Z tego powodu jest ważne dla zapewnienia długoterminowej egzystencji przedsiębiorstwa.

Wielki Reset

Nowy Porządek Świata to fake news, szczepionki mają niepożądane odczyny poszczepienne to fake news, Wielki Reset … fake news…

Tego samego dnia, w którym Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło „Wielki Reset” jako pozytywny sposób budowania „przyszłej metody na globalne zagrożenia”, New York Times ogłosił, że całość jest „teorią spiskową”.

Wielki Reset Istnieje

NYT najwyraźniej zdenerwowało, że „Wielki reset” zyskiwał na popularności na Twitterze i opublikował artykuł, w którym ogłosił, że jest to „bezpodstawna teoria spiskowa dotycząca koronawirusa”.

W rzeczywistości WEF, organizacje pozarządowe i światowi przywódcy od miesięcy wyrażali chęć wykorzystania „szansy”, jak powiedział Justin Trudeau, dostarczonej przez pandemię, aby osiągnąć „Wielki Reset”.

Raport NYT wspomniał o Trudeau, ale ukrył fakt, że otwarcie nazwał COVID-19 „okazją” podczas telekonferencji ONZ.

Tego samego dnia the New York Times zapewnił, że sprawa była wymarzoną sytuacją „skrajnie prawicowych komentatorów internetowych”, a samo Światowe Forum Ekonomiczne obchodziło „Wielki Reset” jako sposób na zbudowanie „przyszłej odporności na globalne zagrożenia”.

Raport NYT nazywa „plotkami” to, że elity wykorzystują pandemię do „narzucenia masom swojej globalnej kontroli ekonomicznej”, pomimo faktu, że globalista z Davos Klaus Schwab nazwał w swojej ostatniej książce ten właśnie program COVID-19: The Great Reset.

Schwab również otwarcie popiera dyktaturę technokratyczną, zgodnie z którą ludzie akceptują wszczepialne mikroczipy, które mogą czytać ich myśli, a także przymusowe skany mózgu, aby móc podróżować.

Zastanawiające, że „Times” w ogóle nie wspomniał o książce Schwaba.

NYT skontaktował się zarówno z Twitterem, jak i Facebookiem, próbując usunąć informacje o „Wielkim Resecie”, ale Twitter odmówił, a Facebook nie odpowiedział.

Cały panel Światowego Forum Ekonomicznego poświęconego Wielkiemu Resetowi, można zobaczyć tutaj:

Innymi słowy, usiłując przekonać ludzi, że elita nie dąży do nikczemnego „Wielkiego Resetu”, gazeta elity lobbowała za usunięciem informacji o tym „spisku” (który nie istnieje) z przestrzeni publicznej.

Więcej o mrocznych planach Klausa Schwaba na platformie bitchute i dzięki uprzejmości użytkownika Georginia Orwell PL w wideo z napisami w języku polskim tu.

Jedna klika

Zapewne nie raz przychodziło ci do głowy, że to wszystko jest “jedna klika”, że nie może być aż takim zrządzeniem losu, iż za każdym razem, kiedy przychodzi ktoś nowy, okazuje się być tym samym głosem w grze przeciwko swoim obywatelom.

Otóż, jak się okazało, właśnie tak jest i to od wielu lat!

A czy nie przyszło ci nigdy do głowy, jakim cudem wszystkie obostrzenia antycovidowe mogły były być wdrożone w tak symultaniczny, prężny i efektowny sposób?

Właśnie tak doszło do zaplanowania plandemii podczas eventu 201, o którym pisałem w artykule: Światowe Forum Ekonomiczne, Bill Gates i Johns Hopkins. Czyli zaplanowanie pandemii COVID-19 w 2019 podczas Event 201 w Davos. [Nagranie]

Na stronie MaloneInstitute.org założonej przez doktora Roberta Malone, tego samego, który został zniszczony w przestrzeni publicznej po negatywnych słowach względem eksperymentalnej terapii genowej mRNA, której sam był współodkrywcą, pojawiła się lista nazwisk wychowanków Światowego Forum Ekonomicznego.

Nazwiska, które się tam pojawiły mogą wprowadzić niejednego w słupienie, aczkolwiek powinny dać do myślenia i pozwolić wreszcie połączyć wszystkie kropki w jedną całość.

Przemiana systemowa, która się dokonała w “wolnej” Polsce w latach 1989/93 dawała Polakom nadzieję, na lepsze jutro.

Oto dusząca Polskę komuna od wielu dekad odeszła w zapomnienie, a przy symbolizującym równe szanse okrągłym stole, dokonała się dająca nowy, świeży start transformacja.

Nowe twarze dziennikarzy i polityków naprzemiennie rotowane w telewizji nadawały przeświadczenia o odejściu od starych czerwonych mord minionego okresu.

Nic bardziej mylnego.

Nowe stare

Jak mawiał redaktor Stanisław Michalkiewicz “jak wiele musiało się zmienić, by zostało po staremu”. I tak właśnie było.

Jak się bowiem okazuje, począwszy od tłumaczących jedną i właściwą rzeczywistość dziennikarzy, po tę rzeczywistość mącących polityków nowej Polski, wszyscy posadzeni na nowych stołkach “wyzwoliciele” wyhodowani zostali pod skrzydłami założonego dekadę wcześniej Światowego Forum Ekonomicznego.

Lista

Ta lista zawiera Globalnych Liderów Jutra Światowego Forum Ekonomicznego (roczny program, który trwał od 1993 do 2003) i Młodzi Globalni Liderzy (pięcioletni program, który rozpoczął się w latach 2004/2005 i nadal trwa).

Opracowane przez Malone Institute i Stiftelsen Pharos, Szwecja.

Aby utworzyć tę listę, korzystano przede wszystkim z opublikowanych list i wyszukiwarek Światowego Forum Ekonomicznego (niektóre za pośrednictwem Wayback Machine).

Uwaga: wydaje się, że niektórzy uczestnicy zostali usunięci ze strony internetowej WEF lub nigdy nie zostali wymienieni, ale zostali wymienieni przez samego Klausa Schwaba.

Malone Institute przeprowadził wiele ręcznych badań, aby zidentyfikować i zweryfikować te GLT i YGL, które mają bardzo mało informacji podanych na listach WEF.

Próbowaliśmy znaleźć brakujące informacje, a także dodaliśmy dodatkowe interesujące informacje. Lista jest otwarta na poprawki i uzupełnienia, jeśli ktoś zauważy błąd lub będzie miał więcej informacji” – czytamy w opisie pliku do pobrania.

Podstawieni Polacy

Pośród dygnitarzy, głów organizacji rządowych, pozarządowych, prezydentów, premierów światowych, jak Sarkozy, Bezos, znaleźć można tych, którzy zostali posadzeni na stołkach w Polsce.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Na stronie NBP można przeczytać wiele informacji o jej dorobku.

Brak natomiast choćby jednej wzmianki o członkostwie WEF.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów była pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk Prawnych i Administracyjnych, w Katedrze Porównawczego Prawa Administracyjnego i Gospodarki Krajowej.

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 1981 r., a rozprawa doktorska została opublikowana w 1985 r. W 1989 r. pracowała jako ekspert-radca Sejmu RP ds. prawa publicznego i gospodarczego, w szczególności prawa bankowego, m.in. jego kolejne zmiany.

W 1993 roku złożyła pracę pt. „Bank centralny – od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej. Zagadnienia prawne” zawierającą propozycje zmian w polskim prawie bankowym i uzyskała stopień docenta.

W 1992 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz została prezesem Narodowego Banku Polskiego.

W ciągu pierwszej 6-letniej kadencji wzmacniała niezależność banku centralnego i dynamiczny rozwój sektora bankowego; ustanowiła również jasną politykę licencyjną.

W 1995 r. przeprowadzono dwie historyczne reformy polskiego systemu bankowego: ponowną emisję złotego ze zrewidowanym nominałem oraz przejście na płynny kurs złotego.

W 1998 r. została powołana na stanowisko prezesa NBP na drugą kadencję, ale zrezygnowała w grudniu 2000 r., po objęciu stanowiska wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie.

Autorka ponad 40 publikacji naukowych, w tym monografii, jest także współautorką podręcznika z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.

Od 1998 roku specjalizuje się w prawie bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych funkcjonowania banków centralnych.

Otrzymała liczne nagrody prestiżowych krajowych i międzynarodowych czasopism ekonomicznych i biznesowych.

Amerykański miesięcznik „Global Finance” czterokrotnie, w latach 1994,1997,1998 i 1999, zaliczał ją do grona najlepszych na świecie prezesów banków centralnych. W 1997 roku została odznaczona papieskim medalem „Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti” – za wybitną służbę Kościołowi i Narodowi – iw tym samym roku została odznaczona za wspieranie banków spółdzielczych.

W 1998 roku została odznaczona przez NBP medalem za Zasługi dla Polskiego Systemu Bankowego.

Jest mężatką, ma jedną córkę.

Jej nazwisko natomiast widnieje w spisie osób wyhodowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba.

Aleksander Kwaśniewski

Kolejną osobą, której obecność na tej liście może zdziwić, jest były prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.

Na swojej stronie internetowej możemy przeczytać wiele ciekawych wątków z jego życia, jednak wyhodowania jego osoby przez komunistyczną organizację WEF chwalić się nie chciał.

Aleksander Kwaśniewski jest byłym prezydentem RP (1995 – 2005). Urodził się 15 listopada 1954 roku w Białogardzie.

Uczestniczył w słynnych negocjacjach „Okrągłego Stołu” w Polsce, które ostatecznie doprowadziły do pokojowej transformacji Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej od komunizmu do demokracji.

Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii RP. Wybory prezydenckie po raz pierwszy wygrał w 1995 roku, startując z Lechem Wałęsą. Współautor nowej demokratycznej Konstytucji RP, którą podpisał 16 lipca 1997 r.

Wielki orędownik członkostwa Polski zarówno w NATO, jak iw Unii Europejskiej. To pod jego kierownictwem Polska ostatecznie przystąpiła do NATO w 1999 roku. Jest aktywnym zwolennikiem dalszego rozszerzania sojuszu w ramach polityki „otwartych drzwi”.

Zdecydowany orędownik integracji europejskiej, Kwaśniewski prowadził kampanię na rzecz zatwierdzenia traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej w 2003 roku, a Polska została członkiem 1 maja 2004 roku.

Aleksander Kwaśniewski był jedną z czołowych postaci polityki europejskiej. Autor licznych inicjatyw lokalnych i regionalnych, zdecydowanie włączył się w światową wojnę z terroryzmem i poparł decyzję o wysłaniu polskich wojsk na wojnę przeciwko Saddamowi Husajnowi.

Wieloletni zwolennik niepodległości i suwerenności Ukrainy Aleksander Kwaśniewski inspirował międzynarodowe wysiłki mediacyjne podczas pomarańczowej rewolucji 2004 roku, pomagając zwyciężyć młodej demokracji na Ukrainie.

Podczas swojej prezydentury odważnie konfrontował się z przeszłością, znacząco przyczyniając się do pojednania Polaków z narodem niemieckim, żydowskim i ukraińskim.

7 marca 2006 roku Kwaśniewski został mianowany Distinguished Scholar in the Practice of Global Leadership na Georgetown University, gdzie jako wizytujący wykładowca prowadził wykłady dla studentów w Edmund A. Walsh School of Foreign Service na temat współczesnej polityki europejskiej, trans- Stosunki atlantyckie i demokratyzacja w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest członkiem Rady Atlantyckiej Stanów Zjednoczonych, Przewodniczącym Rady Strategii Europejskiej w Jałcie, Założycielem Fundacji Amicus Europae.

Do listopada 2013 r. Prezydent Kwaśniewski współprzewodniczył misji obserwacyjnej Parlamentu Europejskiego na Ukrainie w celu monitorowania spraw karnych przeciwko Julii Tymoszenko, Jurijowi Łucence i Walerijowi Iwaszczenko.

W 2020 r. został przewodniczącym Komisji ds. Narkotyków Europy Wschodniej i Azji Środkowej oraz jest członek Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej.

Dzięki Malone Institute możemy dowiedzieć się, że i on był specjalnie do swojej roli przygotowywany przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Wojciech Kostrzewa

Będący prezesem Polish Business Roundtable Kostrzewa, figuruje w aktach World Economic Forum jako Prezes i Dyrektor Naczelny Oficer, Grupa ITI Corporation Sp. z oo, gdyby ktoś nie wiedział, dlaczego TVN ma takie, a nie inne ramówki, czy taką a nie inną narrację, to właśnie dzięki zwierzchnictwu WEF.

Na stronie billion group czytamy:

Wojciech Kostrzewa został prezesem organizacji w maju 2019 r.

Większość jego pierwszej kadencji upłynęła pod znakiem walki z pandemią COVID-19, kiedy Polska Rada Biznesu podjęła współpracę z różnymi partnerami społecznymi w celu przeciwdziałania kryzysowi.

– Jako organizacja przedsiębiorców musieliśmy skupić się na obronie ich praw, inicjowaniu działań antykryzysowych oraz monitorowaniu zmian legislacyjnych, które miały wpływ na gospodarkę.

Sytuacja była dynamiczna i niepewna, wymagała stałego dialogu z rządem i instytucjami publicznymi, dlatego ostatnie dwa lata były dla nas szczególnie intensywne – komentuje Kostrzewa”.

Cezary Stypułkowski

Polski prawnik, bankowiec, w latach 1991–2003 prezes Banku Handlowego, w latach 2003–2006 prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, od 2010 prezes BRE Banku, po zmianie nazwy – mBanku.

Jan Maria Rokita

Jan Władysław Rokita (ur. 18 czerwca 1959 w Krakowie) – polski polityk i publicysta, w latach 1992–1993 Minister-szef Urzędu Rady Ministrów, poseł na Sejm w latach 1989–2007 (XIIIIIIIV i V kadencji).

Współzałożyciel Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego i jego prezes w latach 2000–2002. Jeden z liderów Platformy Obywatelskiej w pierwszych latach jej istnienia, jej wiceprzewodniczący w latach 2001–2003 i 2005–2006 oraz przewodniczący klubu parlamentarnego w latach 2003–2005.

Niestety, internet milczy o jego historii związanej ze Światowym Forum Ekonomicznym, na którego liście widnieje jego nazwisko z roku 1993.

Waldemar Pawlak

Na stronie biografie24 przeczytać możemy wszystko o jednym z liderów obrotowej partii PSL, prócz tego, ze wyhodowano go w 1995 roku w środowisku Światowego Forum Ekonomicznego.

Waldemar Pawlak – urodzony 5 września 1959 r. w Modelu polski polityk. Studiował na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Jako student uczestniczył w strajkach na uczelni w 1981 r. Po ukończeniu studiów Waldemar Pawlak pracował jako nauczyciel podstaw obsługi komputera w szkole podstawowej.

Obronił doktorat na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1985 r. wstąpił do ZSL, a po jego rozwiązaniu związał się z PSL. Sprawował funkcję prezesa PSL od 1991 do 1997 r. W 1992 Lech Wałęsa oraz Sejm RP zaproponowali mu stanowisko premiera.

Pawlak chciał stworzyć chrześcijańsko-ludowo-liberalny rząd, co skończyło się niepowodzeniem. Ponownie wybrano go premierem w 1993 r.

Dwa lata później podał się do dymisji wskutek kryzysu politycznego. W 1995 r. Waldemar Pawlak kandydował w wyborach prezydenckich – bez większego powodzenia.

Został ponownie wybrany na prezesa PSL w 2005 r. Wkrótce potem został przewodniczącym. W wyniku przedterminowych wyborów w 2007 r. objął urząd wiceprezesa Rady Ministrów i ministra gospodarki.

Waldemar Pawlak kandydował w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010 r., w pierwszej turze zdobył 5. miejsce. 20 maja 2010 został powołany w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Paweł Piskorski

Paweł Bartłomiej Piskorski to były polski polityk.

Był prezydentem Warszawy od 30 marca 1999 do 14 stycznia 2002. W 1997 został wybrany do Sejmu z listy wyborczej Unii Wolności, aw 2001, po udziale w secesji z tej partii, z powodzeniem kandydował pod szyldem Platformy Obywatelskiej.

Wychowanek World Economic Forum.

Arkadiusz Nowak

Bardzo ciekawą postacią na liście WEF z 2001 roku jest Arkadiusz Nowak będący prezesem Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Na stronie fundacji czytamy, że nadzór nad nią sprawuje sam minister zdrowia.

Kolejną niespodzianką jest to, iż Arkadiusz Nowak ma pod sobą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, co widać na TEJ grafice.

Zastanawiać może tak szerokie powiązanie pomiędzy WEF, Instytutem Praw Pacjenta oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Wszystko do sprawdzenia na liście WEF podanej dzięki Malone Institute.

Jacek Szwajcowski

Niektórzy nie kryją powiązań z WEF. Jacek Szwajcowski figuruje na oficjalnej stronie organizacji.

Założyciel i Prezes Zarządu Pelion S.A., spółki z 32-letnią historią działalności w sektorze ochrony zdrowia. Absolwent Politechniki Łódzkiej.

W ramach kształcenia podyplomowego ukończył kursy w Harvard Kennedy School, George Mason University, Said Business School – University of Oxford oraz Jackson Institute for Global Affairs – Yale University.

Członek Rad Nadzorczych kilku spółek, w tym spółki giełdowej Pharmena S.A. Oprócz zaangażowania w dalszy rozwój firmy, Jacek angażuje się w Polską Radę Biznesu, organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm działający w Polsce, pełniący funkcję Prezesa stowarzyszenia do maja 2019 r. i obecnie będący jego Członkiem.

Inicjator Fundacji „Dbam o zdrowie”, której misją statutową jest udzielanie pomocy finansowej osobom, których nie stać na zakup niezbędnych leków.

Obecnie Fundacja skupia się głównie na wsparciu Seniorów. Jako pasjonat tradycji polskiej apteki był inicjatorem otwarcia prywatnego Muzeum Farmacji w Łodzi. Wydawca serii monografii o najsłynniejszych polskich aptekach.

Katarzyna Pisarska

Prof. Katarzyna Pisarska jest założycielką Europejskiej Akademii Dyplomacji i przewodniczącą Rady Dyrektorów EAD.

W latach 2004-2020 prof. Pisarska pełniła funkcję Dyrektora i Prezesa Zarządu EAD. Pod jej kierownictwem instytucja przekształciła się ze „start-upu” w akademię dyplomatyczną o międzynarodowej renomie, z ponad 10 000 absolwentów pochodzących z ponad 100 krajów.

Prof. Pisarska jest również współzałożycielem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i jej sztandarowego wydarzenia: Warsaw Security Forum. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną jako profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wreszcie zajmowała szereg stanowisk w organizacjach poza granicami Polski, w tym wiceprezesa i członka zarządu Europejskiego Forum Alpbach w Austrii, Senior Fellow w Centre for European Policy Analysis w Waszyngtonie oraz eksperta Światowego Forum Ekonomicznego w Szwajcaria.

Za swoje osiągnięcia przywódcze w sektorze non-profit, w 2014 r. prof. Pisarska została uznana przez Światowe Forum Ekonomiczne za Młodego Globalnego Lidera, a następnie wybrana do Grupy Doradczej YGL. Została również uznana przez Kuriera Dyplomatycznego w Waszyngtonie za najbardziej wpływowego lidera światowej polityki zagranicznej „99 poniżej 33”.

Mateusz Morawiecki

Nie wiem, czy tak zwana opozycja w postaci Platformy Obywatelskiej, jak i strona rządząca, które to obie strony tej samej strony barykady używały Mateusza Morawieckiego jako ciała doradczego w swych szeregach, zdają sobie sprawę z faktu, iż obecny premier Rzeczypospolitej również został wyhodowany i ustawiony z nadania Światowego Forum Ekonomicznego.

Donald Tusk

Nie mogło zabraknąć Donalda Tuska. Absolwent historii, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dawniej: brał udział w tworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności, powstałego w reakcji na zabójstwo Stanisława Pyjasa przez SB; współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi regionu nadmorskiego, organizując koła samokształceniowe i publikując prasę i literaturę poza oficjalną cenzurą; Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Gdańsk; Szef Solidarności, Wydawnictwo Morskie; Dziennikarz, Samorządność, tygodnik Solidarność; siedem lat jako pracownik spółdzielni Świetlik; Współzałożyciel Kongresu Liberałów i Demokratów; 1994, wiceprzewodniczący Unii Wolności, powstałej z połączenia KLD i Unii Demokratycznej; 1997, wybrany na senatora z ramienia UW; Wicemarszałek Senatu IV kadencji; 2001-05, wicemarszałek Sejmu IV kadencji; Poseł na Sejm I, IV, V i VI kadencji; od 2003 przewodniczący Platformy Obywatelskiej; od 2007, obecna pozycja.

Andrzej Duda

1997, tytuł magistra i 2005, doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1997 rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego, a od 2001 w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ.

2005, założenie własnej kancelarii adwokackiej. W sierpniu 2006 mianowany wiceministrem sprawiedliwości. 2007, wybrany przez Sejm do Trybunału Stanu.

W Styczniu 2008 powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 2010 wybrany do Rady Miasta Krakowa; jednocześnie Przewodniczący Klubu Radnych Miasta PiS. 2011, wybrany poseł na Sejm; Wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. 2014, poseł do Parlamentu Europejskiego. Od sierpnia 2015 Prezydent RP.

Również i on otrzymał stanowisko, przebywszy długą drogę hodowania przez WEF.

Rafał Trzaskowski

Instytut Anglistyki UW; 1996, magister stosunków międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Studiów Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski; 1997, magister europeistyki, College of Europe, Natolin; 2002, Stypendysta, Europejski Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem, Paryż; 2004, doktor, Wydział Dziennikarstwa i Studiów Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. 1996-2002, tłumacz symultaniczny, SMG/KRC, instytut badania rynku. Od 1997 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Collegium Civitas. Od 1998 Analityk, Centrum Europejskie, Natolin.

Od 1991 wykładowca, następnie adiunkt, Collegium Civitas w Warszawie. 2000-01, Doradca Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej.

Od grudnia 2013 Minister Administracji i Cyfryzacji. Doradca wiceprzewodniczącego, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oraz doradca delegacji Platformy Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego.

Kolejny wyhodowany przez World Economic Forum

Jerzy Buzek

Dyplom inżyniera chemika, następnie profesor nauk technicznych Politechniki Śląskiej; dawniej pracownik naukowy, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Gliwice.

Zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” od momentu jego powstania. Autor wielu artykułów i publikacji. Zainteresowania: poezja, teatr, jazda konna, tenis, żeglarstwo i kajakarstwo.

Również i on został wyhodowany przez World Economic Forum.

Marek Belka

1972, magister ekonomii i 1978, doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki; studia podyplomowe, Columbia University i University of Chicago. Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki. 2002, starszy doradca, JPMorgan, Europa Środkowo-Wschodnia; 2003, Przewodniczący Rady ds. Międzynarodowej Koordynacji Odbudowy Iraku; 2003-04 dyrektor ds. polityki gospodarczej w Tymczasowej Władzy Koalicyjnej w Iraku; 2004-05, premier RP; 2006-08 sekretarz wykonawczy, podsekretarz generalny Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ; 2009-10, Dyrektor Departamentu Europejskiego, MFW; od czerwca 2010, obecne stanowisko. Autor kilku książek i licznych artykułów.

Tomasz Lis

W latach 1990–1997 dziennikarz Telewizji Polskiej; prowadzący programu TVP1 Wiadomości, główny sprawozdawca parlamentarny, w latach 1994–1997 korespondent TVP w Stanach Zjednoczonych.

W latach 1997–2004 dziennikarz telewizji TVN; współtwórca, szef redakcji i prowadzący główne wydanie Faktów.

W latach 2004–2007 związany z telewizją Polsat, jako komentator Wydarzeń, członek zarządu i dyrektor programowy.

W latach 2008–2016 prowadzący autorski program publicystyczny Tomasz Lis na żywo, na antenie TVP2.

Jako dziennikarz prasowy związany m.in. z dziennikiem „Polska The Times” i „Gazetą Wyborczą”.

W latach 2010–2012 redaktor naczelny tygodnika „Wprost”, w latach 2012–2022 redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”.

Na liście World Economic Forum Young Global Leaders hodowany w dziale “Sztuka i Kultura”, które urabiał na polskiej ziemi przez wiele lat.

Globalna sieć YGL

“Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) stworzyło globalną sieć elit zwaną Young Global Leaders (YGL), która ma znaczący wpływ na wielkie korporacje, politykę, środowisko akademickie i media. Niniejszy artykuł analizuje koncepcję, że poprzez tę sieć WEF miał znaczący wpływ na skalę i zakres niefarmakologicznych interwencji (NPI) wdrożonych w odpowiedzi na kryzys COVID-19.

Sprawdziliśmy, czy istnieje związek między rozmieszczeniem YGLs na poziomie krajowym a intensywnością i czasem trwania wdrożonych NPIs, podsumowanych przez Government Response Severity Index (GRSI)” – pisze na swoim koncie twitterowym  Mariusz Jagóra.

https://twitter.com/MariuszJagora/status/1608568048499453953

A to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Ileż to nazwisk czeka jeszcze na dodanie do wyżej wymienionych list, które są na bieżąco aktualizowane?

Kamil Osięglewski

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie kamilosieglewski.substack.com/ . Przedruk za zgodą Autora.