Jak słabo są w Polsce zabezpieczone punkty strategiczne mogliśmy się na własne oczy przekonać w czasie pożaru Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Okazuje się, że jeszcze gorzej zabezpieczone są na terenie Rzeczpospolitej materiały promieniotwórcze!

Przeprowadziłem w tym temacie korespondencję z niezwykle kompetentną  Panią Dyrektor Moniką Kaczyńska z Państwową Agencją Atomistyki. Oto nigdzie dotąd nie publikowany wywiad na ten temat.

*  *  *

Dnia 9 marca 2015 23:23 „kaczynska” <kaczynska@poczta.paa.gov.pl> napisał(a):

Szanowny Panie Redaktorze,
przesyłam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania.
Pozostaję do dyspozycji. i pozdrawiam.

1. Komu skradziono materiały radioaktywne?

Źródła promieniotwórcze skradziono przedsiębiorstwu Polon Beta sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

2. Jakie stanowią te materiały zagrożenie dla środowiska?

Skradzione źródła promieniotwórcze, dopóki znajdują się w zamkniętych pojemnikach osłonnych, nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka bądź środowiska naturalnego. W przypadku wyjęcia z pojemnika osłonowego pojedyncze źródło może stanowić zagrożenia dla zdrowia w przypadku długotrwałego przebywania w niewielkiej odległości od źródła (kilka godzin w odległości poniżej 0,5 metra). Materiały ze względu na swoją postać chemiczną i fizyczną stanowią znikome zagrożenie dla środowiska, nawet po otwarciu pojemników.

3. Do jakich celów, lub w jakich urządzeniach są stosowane te materiały?

Tego typu urządzenia ze źródłami promieniotwórczymi stosowane są w przemyśle, np. w poziomomierzach i wagach izotopowych.

4. Czy mogą one posłużyć do budowy niebezpiecznej bomby?

Kobalt-60 nie jest materiałem rozszczepialnym, zatem nie może posłużyć do budowy ładunku jądrowego.

5. Kto w Polsce jest uprawniony do posiadania lub obrotu materiałami promieniotwórczymi?

Uprawnione do obrotu lub posiadania źródeł promieniowania jonizującego (w tym materiałów promieniotwórczych) są jednostki organizacyjne posiadające stosowne zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki bądź jednostki organizacyjne prowadzące działalność na podstawie zgłoszenia do Prezesa PAA. Wymóg zgłoszenia bądź uzyskania zezwolenia zależy od charakterystyki zagrożeń wynikających z danego zastosowania promieniowania jonizującego i jest szczegółowo uregulowany przez ustawę Prawo atomowe i odpowiednie akty wykonawcze.

6. Czy firma, która posiadała skradzione surowce posiadała stosowne zezwolenia?

Tak. Jednostka posiada stosowne zezwolenie na przechowywanie źródeł promieniotwórczych, w tym takich jak te skradzione.

7. Co jeszcze wie PAA o dokonanej kradzieży?

Wszystkie informacje dotyczące zaistniałej sytuacji zostały podane w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej PAA. Szerszych informacji dotyczących samej kradzieży oraz jej domniemanego przebiegu może potencjalnie udzielić jednostka Policji prowadząca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

8. Czy jakiekolwiek informacje w tej sprawie posiadają klauzulę: „poufne” lub „tajne”?

Żadna informacja przetwarzana przez PAA w przedmiotowej sprawie nie jest objęta klauzulą niejawności w rozumieniu Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Informuję, że PAA nie posiada szczegółowych informacji dotyczących przebiegu śledztwa. Instytucją właściwą do udzielania tego typu informacji jest właściwa jednostka Policji lub właściwa Prokuratura.

z poważaniem,
Monika Kaczyńska, Dyrektor Gabinetu Prezesa
UL. Krucza 36, 00-522 Warszawa TEL. 22 695 98 43 KOM. 667 621 180
FAX 22 695 98 10 WWW.paa.gov.pl

*  *  *

Szanowna Pani Dyrektor Monika Kaczyńska.

Dziękując za jak zwykle kompetentne odpowiedzi, mam jeszcze pytanie uzupełniające:

Czy zdaniem PAA przedsiębiorstwo Polon Beta sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sposób spełniający obowiązujące normy bezpieczeństwa zabezpiecza przed kradzieżą posiadane materiały radioaktywne?

Z wyrazami szczerego szacunku
Rajmund Pollak

*  *  *

Panie Redaktorze,

Tego jeszcze nie wiemy, trwa dochodzenie prowadzone przez policję, dziś nasz inspektor dozoru jądrowego przeprowadza tam kontrolę (na terenie zakładu).

Jak zostaną podsumowane wyniki kontroli to będziemy mogli ocenić czy te zabezpieczenia były odpowiednie. Nawet do najlepiej zabezpieczonych banków włamują się hakerzy.

Z poważaniem,
Monika Kaczyńska, Dyrektor Gabinetu Prezesa
UL. Krucza 36, 00-522 Warszawa TEL. 22 695 98 43 KOM. 667 621 180  FAX 22 695 98 10 WWW.paa.gov.pl

 
*  *  *
 
Wygląda na to, że koalicja PO-PSL  wykreowała w Polsce nienotowaną w żadnym innym kraju Unii Europejskiej nowatorską działalność gospodarczą w postaci promieniotwórczych złomiarzy! Ciekawe czy Prezydent Bronisław Komorowski uściśnie ręce nowatorskich, promieniotwórczych złomiarzy i poprosi ich o promienne poparcie w kampanii wyborczej???

Rajmund Pollak