Przypomnę moje wystąpienie do Komendy Głównej Policji z lutego 2016 roku: „W związku z antypolską demonstracją zorganizowaną przez separatystów z RAŚ w dniu 30 stycznia 2016roku na Placu Wolności w Katowicach zwracam się o oficjalne stanowisko  Komendy Głównej Policji w temacie:

1. Dlaczego nie aresztowano antypolskich separatystów z RAŚ propagujących antypolskie oszczerstwa?
2. Dlaczego legitymowano tylko polskich patriotów z organizacji KPN-Niezłomni, Solidarni 2010, Klub Gazety Polskiej z Chorzowa i Polski Związek Zachodni, którzy protestowali przeciw separatystycznej ideologii RAŚ?
3. Kto imiennie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wydał rozkaz ochrony separatystów z RAŚ w dniu 30.01.2016roku na placu Wolności w Katowicach i równoczesnego legitymowania polskich patriotów przeciwstawiających się autonomii Ślaska?
4. Czy Komenda Główna Policji przeprowadziła kontrolę ilu funkcjonariuszy Śląskiej Policji nieoficjalnie lub otwarcie wspiera RAŚ???

Licząc na szybką odpowiedź łączę wyrazy szacunku
Niech żyje Polska!
Niech żyje perła w koronie Polski jaką jest i pozostanie Śląsk!
My nie chcemy tutaj żadnej autonomii, bo tutaj jest POLSKA i będziemy bronić integralności Rzeczpospolitej!

Rajmund Pollak, mieszkaniec województwa śląskiego”

Z uwagi na fakt, że nadal uważam, iż przywódców RAŚ powinno się natychmiast aresztować, skierowałem następnie wniosek obywatelski do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji w Warszawie. Po upływie dwóch miesięcy otrzymałem odpowiedź od Biura Kontroli KG Policji w Warszawie. Oto najważniejsze cytaty z oficjalnego stanowiska KG Policji o znaku: Is 5078/1991/16/AS z kwietnia 2016roku:

[…] „W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące niearesztowania w styczniu 2016 r. separatystów z Ruchu Autonomii Śląska, propagujących antypolskie oszczerstwa informuję, że tymczasowe aresztowanie jest szczególnym środkiem zapobiegawczym. Zgodnie z art.257 Kodeksu postępowania karnego, tymczasowe aresztowanie może być stosowane dopiero wówczas, jeżeli inne, łagodniejsze środki są niewystarczające. Przepis ten wyraża zasadę umiaru w stosowaniu środków zapobiegawczych i jednocześnie podkreśla wyjątkowość tymczasowego aresztowania. […] Odnosząc się do pytania dotyczącego przeprowadzania badań przez Komendę Główną Policji w zakresie sympatyzowania policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z Ruchem Autonomii Śląska informuję, że Komenda Główna Policji nie prowadziła badań w przedmiotowym zakresie. Artykuł 63 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji wyraża zasadę apolityczności polskiej Policji. Powyższe jest jednym z fundamentów funkcjonowania tej instytucji.”

Z poważaniem
NACZELNIK WYDZIAŁU SKARG I WNIOSKÓW
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
mł. insp. Agnieszka Pajewska”

Reasumując, to w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach można bezkarnie propagować separatyzm RAŚ, bo nikt z policjantów popierających RAŚ nie będzie wydalony ze służby. Natomiast liderzy Ruchu Autonomii Śląska mogą nie tylko liczyć na ochronę Policji w Katowicach, organizowanych cyklicznie marszów i separatystycznych prareferendów, ale mają gwarancję bezkarności formułowania antypolskich ideologii, bo nawet Komenda Główna Policji w Warszawie nie zamierza wszcząć sledztwa w tej sprawie!

Ciekawe kiedy RAŚ zorganizuje prareferendum w sprawie autonomii Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach?

Precz z separatystami RAŚ!
Śląsk to jest i na zawsze pozostanie perłą w koronie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej!
Niech żyje Polska!

Rajmund Pollak