Portal Forsal.pl podaje za PAP: „Sytuacja na rynku pracy w Chinach jest nadal „poważna” mimo oznak poprawy koniunktury. Pracy nie mają miliony napływowych robotników i absolwentów szkół wyższych – powiedział we wtorek wysoki rangą przedstawiciel władz chińskich.
„Obecna sytuacja w sferze zatrudnienia w Chinach jest nadal poważna i utrzymuje się presja na tworzenie miejsc pracy” – oświadczył wysoki rangą przedstawiciel Ministerstwa ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa Socjalnego Wang Yadong.
Jak dodał, na 147 mln migrujących robotników, którzy przybyli w czerwcu ze wsi do miast w celu podjęcia pracy, ponad 4 mln wciąż nie może jej znaleźć. Bez pracy pozostają także 3 mln absolwentów szkół wyższych, w tym ubiegłorocznych.
Wang podkreślił, że stopa bezrobocia w miastach nie zmieniła się w drugim kwartale tego roku i wynosi 4,3 proc., czyli nieco więcej niż pod koniec 2008 r. (4,2 proc.). Według niego celem rządu jest utrzymanie jej w tym roku na poziomie nieprzekraczającym 4,6 proc.
Stopa bezrobocia nie uwzględnia jednak robotników napływowych i absolwentów.
Rząd liczy, że w tym roku uda się stworzyć 9 mln nowych miejsc pracy.
Wzrost gospodarczy w Chinach sięgnął w drugim kwartale tego roku 7,9 proc…”
Źródło: Forsal.pl