Nasz Portal jako jeden z pierwszych w Unii Europejskiej ujawnia ściśle tajne w Rosji i na Ukrainie informacje o funkcjonujących tam reaktorach atomowych! Zwróciłem się do Pani Dyrektor Gabinetu Państwowej Agencji Atomistyki o merytoryczne wyjaśnienie zagrożeń płynących z funkcjonowania dwóch różnych typów reaktorów atomowych stosowanych w Rosji i na Ukrainie.

Oto obszerna i fachowa opinia:

„Szanowny Panie Redaktorze,

Przesyłam Panu wyjaśnienia przygotowane przez naszych ekspertów.

Reaktory WWER są bezpieczniejsze od RBMK przede wszystkim ze względu na wbudowaną cechę bezpieczeństwa (właściwą wszystkim reaktorom chłodzonym i moderowanym lekką wodą) nie pozwalającą na gwałtowny wzrost mocy reaktora w następstwie wzrostu temperatur paliwa, moderatora (chłodziwa) i powstawania przestrzeni parowych w rdzeniu – tzw. ujemne współczynniki reaktywności.

Oba reaktory WWER i RBMK chłodzone są lekką wodą, ale w przypadku reaktora WWER jako moderator stosowana jest lekka woda, a w reaktorze RBMK grafit. W reaktorach z moderatorem wodnym wzrost temperatury wody skutkuje zmniejszeniem gęstości moderatora i pogorszeniem zdolności spowalniania neutronów oraz zwiększeniem ich ucieczki poza rdzeń, a co za tym idzie zmniejszeniem mocy reaktora. W przypadku niekontrolowanego wzrostu temperatury wody chłodzącej w reaktorze WWER ze względu na ujemne współczynniki reaktywności moc reaktora się zmniejszy i wzrost temperatur zostanie zahamowany nie dopuszczając do ewentualnej awarii.

Tej cechy nie ma i nie może mieć ze względów fizycznych reaktor RBMK. Ze względu na dodatnie współczynniki reaktywności moderatora i przestrzeni parowych w tym reaktorze na skutek niekontrolowanego wzrostu temperatury moderatora moc reaktora wzrośnie powodując dalsze wzrosty temperatur i odparowanie wody chłodzącej paliwo.

 Wszelkie inne cechy bezpieczeństwa tych reaktorów są mniej istotne. I tak na przykład początkowo zarówno reaktory RBMK i WWER nie posiadały odbudowy bezpieczeństwa zapewniającej ochronę przed uwolnieniami radioizotopów z obiektu reaktora na wypadek awarii. Obecne reaktory typu WWER budowane są z obudową bezpieczeństwa, która zapewnia podczas awarii ochronę przed uwolnieniami poza obiekt oraz jest w stanie wytrzymać duże wzrosty ciśnień wewnątrz obudowy podczas zakładanych projektowych awarii, które mogłyby wystąpić podczas eksploatacji reaktora.

 W przypadku reaktorów RBMK po awarii w Czarnobylu poprawiono ich bezpieczeństwo (np. w Ignalinie czy Sosnowym Borze) poprzez wprowadzenie rozwiązań technicznych, które zmniejszyły wpływ dodatnich współczynników reaktywności oraz przez zastosowanie dodatkowych systemów bezpieczeństwa. Wprowadzenie zmian w konstrukcji reaktora RBMK poprawiło ich bezpieczeństwo niemniej jednak niemożliwe było wyeliminowanie wyżej opisanej cechy (dodatniego współczynnika reaktywności) i technologia ta nie jest już rozwijana na świecie (w przeciwieństwie do WWER).

Pozdrawiam z urlopu,

Monika Kaczyńska
Dyrektor Gabinetu Prezesa PAA
Państwowa Agencja Atomistyki
www.paa.gov.pl

Warto się zastanowić dlaczego Rząd Ewy Kopacz ukrawa przed polską opinią publiczną te zagrożenia, które znajdują się wcale nie tak daleko od granic Polski??? Warto wiedzieć, że funkcjonuje tam nadal pewna liczba starych reaktorów atomowych!

Rajmund Pollak