„Dwaj byli pracownicy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyźni mają związek ze śledztwem przeciwko Jerzemu Sz., właścicielowi jednej z piotrkowskich firm, który wyłudził blisko 1.8 miliona złotych dotacji z Unii Europejskiej.
– Intensywnie prowadzone śledztwo dotyczące wyłudzenia dotacji z Unii Europejskiej pozwoliło zatrzymać byłych pracowników Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zatrzymania miały miejsce na terenie województwa łódzkiego. Z ustaleń śledczych wynika, że Sławomir J, oraz Grzegorz P. w ramach czynności służbowych przeprowadzali kontrolę w przedsiębiorstwie Jerzego Sz. Kontrola dotyczyła projektu wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii segregacji odpadów szklanych. W trakcie kontroli zatrzymani sfałszowali raport z kontroli wdrożenia projektu w oparciu, o który miało nastąpić uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej – Małgorzata Matuszakz Wydziału Komunikacji Społecznej CBA .
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim postawiła zatrzymanym zarzut pomocnictwa do wyłudzenia dotacji.
(…) Sprawa ma związek z zatrzymaniem w kwietniu przez CBA Jerzego Sz.
Firma Jerzego Sz. uczestniczyła w projekcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Projekt zakładał wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii segregacji odpadów szklanych. We wniosku o dotację unijną przedłożonym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Jerzy Sz. zobowiązał się do zakupu nowoczesnej linii technologicznej do sortowania i przetwarzania odpadów szklanych. Finansowanie przedsięwzięcia oparte było o dotacje unijne. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy w rzeczywistości zakupione maszyny wykonane były ze starych odremontowanych urządzeń i elementów pochodzących z innych maszyn. Faktury, które później stanowiły podstawę do dofinansowania, były fałszowane. Kwoty na nich wielokrotnie zawyżano, wprowadzając tym samym w błąd dysponenta środków pieniężnych.”
Źródło: www.epiotrkow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here