Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza w dniach od 18 do 20 kwietnia konferencję naukową „Wolny rynek – gospodarka, prawo, społeczeństwo”. Wszystkie wykłady podczas konferencji mają charakter otwarty. Wśród prelegentów znajduje się Kamil Kisiel, publicysta i redaktor PROKAPA.Ideą konferencji jest pogłębienie wiedzy na temat procesów ekonomicznych oraz podstawowych instytucji gospodarki wolnorynkowej, zasad głoszonych przez Austriacką Szkołę Ekonomii, a także dyskusja nad prawnym i społecznym spojrzeniem na wolny rynek.
W Konferencji udział wezmą wybitni polscy ekonomiści, a także przedstawiciele świata nauki zainteresowani tematyką wolnorynkową. Wśród zaproszonych gości znajdują się:
– Robert Gwiazdowski
– Rafał Ziemkiewicz
– Marcin Chmielowski
– Paweł Dobrowolski
– Kamil Cebulski
Każdego dnia spotkania będą odbywały się na innym wydziale i tak:
18 kwietnia na Wydziale Ekonomicznym
19 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji
20 kwietnia na Wydziale Humanistycznym
Współorganizatorami wydarzenia są:
– Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Lublinie
– Studenckie Koło Naukowe Finansistów
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS
– Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS
– Stowarzyszenie KoLiber
– Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Plan wystąpień naukowych na konferencji:
18 – 19 kwietnia – panel ekonomiczny
Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Pierwszy dzień panelu:
9.00 – Otwarcie konferencji.
9.30 – mgr Michał Gamrot (Uniwersytet Łódzki): Wpływ ekspansji monetarnej na poziom inflacji w prognozach przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Próba oceny.
10.00 – dr Teresa Kondrakiewicz (UMCS): Skutki interwencjonizmu na rynku cukru w Unii Europejskiej.
10.30- Przerwa na kawę.
10.45 – mgr Marcin Jakub Gostkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu): Analiza rentowności poszczególnych Grup ubezpieczeń działu II w Polsce.
11.15 – dr Włodzimierz Gogłoza (UMCS): Zarządzanie oparte na rynku – „austriacki” wkład w myśl organizatorską.
11.45 – Norbert Slenzok (Uniwersytet Śląski): Ludwig von Mises jako filozof nauki – w stronę epistemologicznych podstaw prakseologii.
12.15 – Emilia Tarkowska, mgr Sylwia Szyc (KASE lublin): Strach przed wolnym rynkiem. Dlaczego boimy się wolności gospodarczej?
12.45 – Przerwa na kawę.
13.00 – Robert Gwiazdowski: głos eksperta na temat gospodarki.
14.00 – Pytania i dyskusja.
15.00 – Przerwa obiadowa.
16.00 – Kamil Cebulski: Trudna droga przedsiębiorcy na polskim rynku.
16.30 – Pytania i dyskusja.
17.30 – Zamknięcie pierwszego dnia konferencji.
Drugi dzień panelu:
9.50 – Otwarcie drugiego dnia panelu ekonomicznego.
10.00 – Liga Odpowiedzialnego Biznesu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu szansą dla rozwoju społecznego i gospodarczego.
11.00 – Tomasz Urbaś (stowarzyszenie mPolska): Polskie marzenie. Narodowe zarządzanie strategiczne.
11.45 – Olaf Wojak: Lepsza efektywność poprzez właściwy system motywacji ekonomicznej.
12.30 – Zamknięcie drugiego dnia panelu ekonomicznego.
=================================
19 kwietnia – panel prawny
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
9.20 – Otwarcie drugiego dnia konferencji.
9.30 – Adam Kondrakiewicz (Stowarzyszenie KoLiber): Pozycja przedsiębiorców wobec konsumentów.
10.00 – Marcin Kapusta (KASE): Rola państwa w systemie gospodarki wolnorynkowej.
10.30- Przerwa na kawę.
10.45 – Szymon Dziubicki (KASE): Prawo własności intelektualnej: historia, systematyka, krytyka.
11.15 – Piotr Patkowski (UMCS) : Wolny rynek w konstytucji III RP. Historia, charakterystyka zagadnienia, perspektywy rozwoju wolnego rynku w ujęciu konstytucyjnym.
11.45 – Ariel Mucha (Uniwersytet Jagielloński): Transgraniczne przekształcenie spółki.
12.15 – Joanna Niedojadło (Uniwersytet Jagielloński): Metody redukcji obciążeń podatkowych w ramach obrotu profesjonalnego.
12.45 – Przerwa na kawę.
13.00 – Mikołaj Barczentewicz : Czy państwo powinno walczyć z monopolami na rynku?
13.30 – Pytania i dyskusja.
14.00 – Paweł Dobrowolski: Dlaczego Polska potrzebuje gospodarczego konfliktu pokoleń?
14.30 – Pytania i dyskusja.
15.00 – Przerwa obiadowa.
16.00 – Tomasz Dworzyński : Ustrój patologiczny od podstaw – wady kodeksu wyborczego. 17.00 – Zamknięcie drugiego dnia konferencji.
================================
20 kwietnia – panel społeczny
Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
9.00 – otwarcie trzeciego dnia konferencji
9.10 – Kamil Kisiel: Społeczne uwarunkowanie i pasywa gospodarki rynkowej
9.40 – mgr Kamil Sokołowski: „Państwo” Platona i ekonomia wymiany.
10.10 – dr Krzysztof Michalski: Kapitalizm naukowy? O niektórych skutkach komercjalizacji nauki.
10.40 – przerwa na kawę.
11.00 – Rafał Ziemkiewicz – głos eksperta na temat gospodarki.
12.00 – Pytania i dyskusja.
13.00 – Przerwa na kawę.
13.45 – Marcin Chmielowski: Agoryści i naturalna elita – dwie koncepcje przewodzenia libertariańskim przemianom.
14.15 – Pytania i dyskusja.
14.45 – Zamknięcie konferencji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here