Każdy przedsiębiorca wie, że dłużnik, dłużnikowi nie równy. Jeden nierzetelny kontrahent spłaca po otrzymaniu zwykłego wezwania do zapłaty, natomiast inny potrzebuje bodźca w postaci windykacji komorniczej. W tym artykule porozmawiamy o najtrudniejszym typie dłużnika, któremu nie są straszne telefony windykatora i rozprawy sądowe. Na opornego i uciążliwego nierzetelnego kontrahenta skutecznym sposobem może okazać się windykacja komornicza.

Sięgnij po pieniądze z pomocą komornika

 

Windykacja komornicza to już ostatni etap na drodze odzyskiwania należności od dłużnika. Uzyskując prawomocny tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności i zlecając przeprowadzenie egzekucji komornik za pomocą środków przymusu prowadzi działania zmierzające do zaspokojenia określonego świadczenia. Zgodnie z literą prawa dokumentem uprawniającym do przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest: wyrok, postanowienia, nakaz zapłaty, ugoda sądowa, wyroku sądu, ugoda zawierana przed mediatorem sądowym, orzeczenie referendarza sądowego, akt notarialny.

 

Wybór właściwego komornika ma znaczenie

 

Wierzyciel ma prawo do wyboru dowolnego komornika na terenie całego kraju. Wcześniejsze przepisy określały komorników odpowiadających za prowadzenie egzekucji w konkretnych rewirach. Obecnie jednak mamy pełną dowolność w wyborze komornika. Wyjątkiem jest prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Takie działanie prowadzi tylko komornik właściwy dla danego rejonu. Warto jednak zaznaczyć, że przeprowadzenie czynności terenowych przez komornika z innego województwa lub miasta jest praktycznie niemożliwe lub będzie obarczone znacznymi kosztami. Dlatego jeśli zależy nam na działaniach osobistych komornika sądowego warto wybrać go zgodnie z miejscem zamieszkania dłużnika lub z miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej. Po dokonaniu wyboru komornika musimy złożyć wniosek o przeprowadzenie egzekucji komorniczej. W gestii wierzyciela leży też przedstawienie świadczenia, które ma zostać zaspokojone i wskazanie sposobów prowadzenia egzekucji. Należy podkreślić, że we wniosku musimy wskazać też datę, od której mają być liczone odsetki ustawowe.

 

Wywiad gospodarczy czy poszukiwanie majątku przez komornika?

 

Jak już wcześniej wskazaliśmy wierzyciel ma wskazać we wniosku sposoby prowadzenia egzekucji. Jeśli nie znamy majątku dłużnika możemy przed złożeniem sprawy do komornika zlecić profesjonalnej wywiadowni gospodarczej poszukiwanie składników majątkowych. Możemy jednak też za dodatkową opłatą zlecić poszukiwanie dóbr komornikowi sądowemu. Plusem wywiadu gospodarczego jest dostęp do danych niejawnych, którą mogą prowadzić do ujawnienia majątku, który nie występuje w oficjalnych rejestrach. Otrzymując raport od wywiadowni możemy z gotową listą składników majątkowych udać się do komornika, a to zdecydowanie usprawni prowadzenie egzekucji. Komornik może przymusowo zająć ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika, a także rachunki bankowe. Nie ma jednak prawa do zajęcia przedmiotów użytku domowego, jedzenia i innych składników niezbędnych do funkcjonowania dłużnikowi.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here