BHP. Historii słów kilka

0

O zasadach BHP w pracy słyszał każdy. Nawet nie znając podstawowej definicji tego pojęcia, potrafimy powiedzieć, czym jest BHP. A jaka jest historia służby i nadzoru BHP?

Problem wypadków przy pracy nie jest niczym nowym. W zasadzie istnieje od zarania dziejów, czyli od pierwszych kroków, jakie stawiała w pracy nasza cywilizacja. Na początku jednak wypadki przy pracy zdarzały się rzadko, ponieważ wykorzystywana energia nie była tak duża, jak obecnie i nie było tylu zagrożeń. Dlaczego? Ponieważ człowiek pracował wykorzystując siłę własnych mięśni lub mięśni zwierząt.

Bardziej zaawansowane technologicznie miejsca pracy wykorzystywały energię płynącą z wody lub wiatru. W tamtych odległych czasach cena ludzkiego życia również nie była zbyt wysoka. Dlatego bezpieczeństwo i higiena pracy nie miały aż takiego znaczenia. Przełom w traktowaniu pracowników przyniósł XIX wiek. Nowoczesne fabryki, w których stosowano maszyny parowe oraz inną zaawansowaną technikę przyczyniły się do diametralnej zmiany warunków pracy.

Duża ilość pracowników, duża energia i niewielka powierzchnia – to wszystko przyczyniło się do powstania dużych i licznych zagrożeń ludzkiego życia. Pracodawcy, choć było im to nie na rękę, musieli zacząć przeciwdziałać wypadkom w pracy. Jako pierwsze działania podjęły władze krajów wysoko uprzemysłowionych. Ochronę zyskali najsłabsi pracownicy – pracujące kobiety i dzieci.

Pierwszym krajem, który to właśnie uczynił, była Anglia. W 1833 roku została powołana do życia inspekcja fabryczna. Kolejnym krajem, który podniósł rzuconą rękawicę, była Francja i stało się to w 1840 roku. Następne były Prusy w 1853 roku. W ten sposób powstał pierwszy w historii nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. A pierwsza profesjonalna służba powstała w Stanach Zjednoczonych.

Służba BHP przeszła bardzo długą drogę, zanim stała się tym, czym jest dzisiaj. Ale było warto, żeby pracownicy mogli czuć się bezpieczni. I warto też o tym pamiętać, że należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP w pracy.