W przetargu na worki foliowe do koszy na śmieci w Koziołkach Górnych ofertę złożyła firma ABC sp. z o.o.. Do Urzędu Gminy Koziołki Górne wpłynęło wadium od Janiny Kowalskiej z opisem: wpłata w imieniu spółki ABC. W kolejnym przetargu w tej gminie znów pojawiła się – wg skarbnika gminy – firma ABC sp. z o.o. Kwotę o równowartości wadium wpłaciła… firma XYZ  Sp. z o.o. W opisie przelewu było pusto.
Obydwie kwoty zostały zwrócone na rachunki zleceniodawców. Spółka ABC odpadła z przetargu. Było to oczywiste dla wszystkich w gminie, łącznie z panią sprzątającą.
W analogicznej sytuacji dotyczącej dwóch stoczni, gdzie rolę ABC sp. z o.o. grał „katarski inwestor” Ministerstwo Skarbu Państwa zatrzymało wpłaty i uznało je za wadium przysłowiowej spółki ABC.
Wnioski proszę wyciągnąć samodzielnie.
Wojciech Popiela

2 KOMENTARZE

  1. Nie zdziwiłbym się gdyby to była pralnia brudnych pieniędzy. Genialne! Wpata vadium a potem zwrot czystych, zalegalizowanych przez urząd – o jasnym pochodzeniu – pieniędzy :)))))))))) Ciekawe czy sprawdzono pochodzenie pieniędzy wpłaconych jako vadium na stocznie? Co bardziej podejrzane, żaden z dziennikarzy w dyskusji o stocznich, nigdy takiego pytania nie zadał.

  2. „Art. 70 § 2 KC mówi, iż po zakończeniu przetargu bądź aukcji (zawarciu zamierzonej umowy) organizator jest obowiązany zwrócić uczestnikom uiszczone wadia natomiast, gdy zostały one zabezpieczone, poręczenie to wygasa z mocy ustawy. Wyjątkiem jest sytuacja w której nie doszło do realizacji umowy. Jeżeli powstała ona wskutek winy uczestnika tzn.gdy uchyla się on od zawarcia umowy, mimo iż jego oferta została wybrana – organizator może zachować wadium dla siebie lub dochodzić zaspokojenia sumy wadium z tytułu poręczenia. Jeżeli powstała ona wskutek winy organizatora, tzn. gdy uchyla się on od zawarcia umowy z uczestnikiem, którego oferta została wybrana – uczestnik może żądać zwrotu podwójnej wysokości wadium bądź w inny sposób domagać się naprawienia szkody…”
    Wikipedia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here