Jak podają agencje informacyjne, w nocy, z 28/29 marca 2017 r., została ostrzelana z granatnika siedziba polskiego konsulatu w Łucku. Budynek uszkodzony. To nie pierwszy przypadek terrorystycznej agresji na polską placówkę dyplomatyczną.

Nie tak dawno został zaatakowany konsulat polski we Lwowie. A jeśli weźmiemy pod uwagę bezczeszczenie pomników, oddających hołd polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa w Hucie Pieniackiej i Podkamieniu, a także wcześniejsze akty wandalizmu i profanację pomnika poświęconego pomordowanym przez Niemców we Lwowie polskim profesorom, to widzimy ciąg konsekwentnych, brutalnych i groźnych antypolskich działań, przeciwko którym gorąco protestujemy i żądamy od władz ukraińskich szybkiego wykrycia sprawców.

Napisy we Lwowie czerwoną farbą „ŚMIERĆ LACHOM!”, to z góry zaplanowane prowokacje. Te akty wandalizmu pokazują narastające antypolskie nastroje na Ukrainie. Od dawna środowiska kresowe ostrzegały, że kult Bandery budowany konsekwentnie przez władze ukraińskie doprowadzi do niszczenia pozytywnych relacji między Polską a Ukrainą.

Setki pomników, tablic pamiątkowych, nazw ulic i placów związanych z imionami Bandery, Szuchewycza, Kłaczkiwskiego i Łebedia, których krwawe mordy odprowadziły do rzezi ok. 200 tyś. Polaków, musiały wcześniej, czy później skutkować aktami terroru i wyzwalać antypolskie nastroje. To bowiem Bandera budził wśród Ukraińców nienawiść do Polaków.

Ostrzegamy z tego miejsca władze ukraińskie, że uporczywe budowanie kultu Bandery, stawianie pomników UPA, OUN i Dywisji SS Galizien, które siały śmierć na polskich Kresach, może tylko doprowadzić do pogorszenia stosunków między naszymi krajami. Uczulamy także polskie władze na szerzący się kult Bandery.

Polski ambasador w Kijowie, Jan Piekło, nie zrobił nic i nic nie robi, by przeciwstawić się tym agresywnym tendencjom. Żądamy natychmiastowego wykrycia sprawców ostatnich terrorystycznych aktów przemocy, owych złowrogich i haniebnych wobec Polaków czynów, których konsekwencje – także związane z napływem ludności ukraińskiej do Polski – mogą być nieobliczalne.

Konwent Założycielski

FORUM MYŚLI POLSKIEJ

Prof. Jerzy Robert Nowak – przewodniczący
Prof. Tadeusz Marczak
Dr Józef Osada
Red. Stanisław Srokowski – rzecznik
Inż. Stanisław Żytecki, AK – sprawy organizacyjno-techniczne

1 KOMENTARZ

Comments are closed.