Zamiast opisać przyczyny wybuchu III Powstania Śląskiego „Wiadomości” TVP1 w swoim wydaniu głównym o 19.30 w dniu 5 maja 2016 roku pokazały prowokacyjny dla Polaków przemarsz separatystów przez Katowice i zaprezentowały obłudną wypowiedź lidera Ruchu Autonomii Śląska!

TVP1 i jej nowe kierownictwo  wsparło w ten sposób propagandę niemieckich mediów, promujących RAŚ. Samo zestawienie w jednym bloku tematycznym sprawy Powstania Śląskiego z wybrykami RAŚ-istów jest profanacją  pamięci poległych za Polskę Powstańców Ślaskich!

Czy nowa walka o obowiązkowy abonament dla telewizji publicznej połączona z rzekomym podjęciem misji patriotycznej ma służyć czemuś zupełnie oderwanemu od miłości i poszanowania Rzeczpospolitej? Przecież Powstania Śląskie służyły przyłączeniu Górnego Ślaska do Polski, natomiast RAŚ walczy o separatyzm, czyli w konsekwencji o oderwanie Śląska od Rzeczpospolitej!

Dla niedouczonych prezenterek i prezenterów „Wiadomości” TVP1 z dnia 5.05.2016roku przypomnę:

1. Bezpośrednią przyczyną wybuchu III Powstania Śląskiego był przegrany plebiscyt. W plebiscycie wzięło udział 1 190 637 osób, z czego za Niemcami opowiedziało się 707 393 osób (59,4%), a za Polską 479 365 (40,3%). Z 1510 gmin w 834 mieszkańcy zagłosowali za przyłączeniem do Niemiec (55,3%), a w 674 za Polską (44,7%). Niemcy zwyciężyli w takich powiatach grodzkich jak Bytom, Gliwice, Katowice, Królewska Huta ( obecnie Chorzów), Opole, Racibórz, a ponadto w następujących powiatach ziemskich: głubczyckim, kozielskim, kluczborskim, lublinieckim, oleskim, opolskim, prudnickim, raciborskim i zabrskim, natomiast Polacy zwyciężyli w powiatach ziemskich: bytomskim, katowickim, pszczyńskim, rybnickim, tarnogórskim, toszeckim i strzeleckim. Po propozycjach podziału Górnego Śląska przedstawionych przez Międzynarodową Komisję Rządowo-Plebiscytową niekorzystnych dla Rzeczpospolitej , polskie Dowództwo Obrony Plebiscytu przystąpiło do przygotowań powstańczych. W kwietniu 1921 roku  plan wystąpienia zbrojnego zatwierdził osobiście  Wojciech Korfanty. Jednocześnie wśród ludności polskiej wzrastało wrzenie spowodowane perspektywą powrotu panowania niemieckiego i towarzyszącego mu odwetu na ludności polskiej. Było oczywistością, że jedynym sposobem obrony przed uciskiem narodowym jest walka zbrojna

2. III powstanie śląskie – czyli  zbrojna walka o przyłączenie Górnego Śląska do Polski trwało  od nocy 2/3 maja do 5 lipca 1921 roku i zakończyło się zwycięskim powrotem m.in. Katowic, Pszczyny i wielu innych miast do Rzeczpospolitej.

3. Niechętnym dla walki zbrojnej okazał się ówczesny Premier RP Wincenty Witos, który odwołał z funkcji Komisarza Plebiscytowego   Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego.. Naczelnym dowódcą zrywu zbrojnego został podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego Maciej hrabia Miełżyński, a następnie od 6 czerwca 1921 roku ppłk Kazimierz Zenkteller. Szereg  wyższych oficerów sił powstańczych miało stopnie oficerskie uzyskane w Wojsku Polskim. Większość oficerów pochodziła spoza Górnego Śląska, głównie z Poznańskiego, Galicji i Zagłębia Dąbrowskiego. W powstaniu po stronie polskiej brało udział pomiędzy ok. 40 tysięcy miejscowych Górnoślązaków, , około 700 oficerów, 1300 podoficerów i 7000 szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego, a także kilka tysięcy ochotników z głębi Polski, głównie z dużych miast – Poznania, Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Sosnowca, Krakowa, Wilna  i Lwowa.

4. Powstańcom przyszło walczyć nie tylko z Niemcami, ale również przeciwko Włochom, reprezentujących tzw. aliantów! W ciągu kilku dni po rozpoczęciu powstania, wojska włoskie podjęły akcje przeciwko powstańcom, m.in. rozbrajając ich w Tarnowskich Górach oraz otwierając do nich ogień z czołgów w Bytomiu i Katowicach w wyniku czego zginęło kilka osób. Do walk z wojskami włoskimi dochodziło też w m.in. w rejonie Rybnika, gdzie Włosi stracili 19 zabitych i 94 rannych. W związku z podejmowanymi interwencjami dyplomatycznymi i atakami wojsk alianckich, władze powstańcze zawarły z aliantami porozumienie oddając im kilka miast, które następnie tylko blokowano. Pomimo dużego niezadowolenia powstańców, władze powstańcze zgodziły się oddać pod władzę aliantów Bytom, Katowice, Tarnowskie Góry i śródmieście Zabrza. Natomiast alianci wycofali się z Lublińca, Mikołowa, Olesna, Pszczyny, Pyskowic, Rybnika i Strzelec Opolskich, które przejęli powstańcy śląscy.

5. W wyniku III Powstania, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku podjęła 12 października 1921 decyzję o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska . Ostatecznie Komisja Międzysojusznicza zaleciła korzystne dla Polski rozwiązanie w sprawie Górnego Śląska, według którego obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3 spornego terytorium. Polsce przypadło 50%hutnictwa  i 76% kopalń węgla. Rada Ambasadorów zaakceptowała tę decyzję 20 października 1921. Miało to ogromne znaczenie dla gospodarczego bytu II Rzeczpospolitej. Cel powstania został w dużej mierze osiągnięty.

Zatem Powstańcy Śląscy walczyli i wywalczyli Górny Śląsk dla Polski, natomiast separatystom z RAŚ marzy się odwrócenie koła historii najpierw przez ogłoszenie nowego plebiscytu, potem autonomię, aż wreszcie stworzenie nowego Landu RFN!

Bulwersować musi fakt, że mimo niedawnej zmiany kierownictwa TVP1 stare stereotypy niedouczonych prezenterów i prezenterek nadal funkcjonują w wielu wydaniach „Wiadomości” telewizji publicznej.

Spikerki i spikerzy wiedzą, że przed II Wojną Światową Górny Śląsk posiadał szeroką autonomię, ale już ci sami dziennikarze nie zadali sobie przed 5 maja 2016 roku trudu, aby zapoznać się ze statutem RAŚ, który walczy o odwrócenie koła historii o 180 stopni! Tamta autonomia Sejmu Śląskiego oznaczała niezależność od Niemiec i służbę dla Polski, natomiast RAŚ dąży do czegoś zupełnie przeciwnego, a mianowicie autonomii od Polski!

Jako były radny Sejmiku Województwa Śląskiego z całą odpowiedzialnością oświadczam, że Sejmik Woj. Śl. jest to aktualnie autonomiczny i całkowicie legalny samorząd lokalny, dlatego Górny Śląsk nie potrzebuje żadnej fałszywej autonomii w wydaniu separatystów RAŚ.

Skoro się Jerzemu Gorzelikowi i innym separatystom z RAŚ Polska nie podoba, to niech jak najszybciej imigrują do Niemiec, gdzie ich tak serdecznie zaprasza Angela Merkel i Martin Schulz. Może Pani Kanclerz zezwoli Gorzelikowi na ogłoszenie autonomii Berlina?

Precz z RAŚ!

NIECH ŻYJE POLSKI ŚLĄSK!

A dziennikarze „Wiadomości” TVP1 powinni pójść na korepetycje z historii Polski!

Rajmund Pollak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here