Poseł Grzegorz Braun złożył do prokuratury 15 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez czołowych zarządzających kryzysem pandemicznym w Polsce. Zawiadomienia dotyczą między innymi ministrów Adama Niedzielskiego i Łukasza Szumowskiego, głównego doradcę premiera ds. Covid-19 prof. Andrzeja Horbana, czy prof. Krzysztofa Simona.

Zawiadomienia dotyczą przestępstw ściganych z urzędu i zostały one złożone przez posła Grzegorza Brauna do 5 prokuratur okręgowych 17 lutego 2021 roku.

1. Prof. Horban
Zawiadomienie do Prokuratury w Warszawie dotyczy prof. Andrzeja Horbana, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i doradcy premiera, który miał dopuścić się niedopełnienia obowiązków służbowych w zakresie zapobiegania korupcji.
Jest to czyn z art. 231 KK, tj. „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3„.

2. Ministrowie Niedzielski i Szumowski
Prokuratura Okręgowa w Warszawie została również powiadomiona o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu przez ministrów zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Adama Niedzielskiego.
Ministrowie mieli dopuścić się przestępstwa nadużycia sprawowanej funkcji publicznej poprzez nieusunięcie prof. Horbana ze stanowiska krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych.
Czyn ten, podobnie jak wyżej wspomniany, został opisany w art. 231 KK. Warto nadmienić, że w przypadku działania sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega on karze co najmniej roku pozbawienia wolności, a górna granica kary to 10 lat.

3. Konsultanci wojewódzcy
Prokuratury Okręgowe w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie zostały również powiadomione, że konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób zakaźnych Krzysztof Simon, Aleksander Garlicki, Aneta Bartczak, Miłosz Barczewski, dopuścili się niedopełnienia obowiązków służbowych w zakresie zapobiegania korupcji.
Zawiadomienie dotyczy również wojewodów dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego o to, że wojewodowie dopuścili się przestępstwa nadużycia funkcji w postaci niedopełnienia obowiązku usunięcia ww. konsultantów medycznych w zakresie chorób zakaźnych.

4. CBA
Poseł Grzegorz Braun zawiadamia również prokuratury o tym, że dyrektorzy delegatur CBA we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Warszawie dopuścili się niedopełnienia obowiązków służbowych w zakresie zapobiegania korupcji. Dotyczy to jedynie sytuacji, gdyby wyżej wymienieni dyrektorzy utrzymywali z tego stanowiska dochody.
Warto podkreślić, że mówimy tutaj o obowiązkach rangi ustawowej, których niedopełnienie jest ścigane z urzędu. Właśnie wymieniliśmy nazwiska tych osób, które tych obowiązków nie dopełniły.

Należy też wspomnieć, że art. 304 par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego wyraźnie stwierdza, że „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa z urzędu”, a o takich mówimy, „ma społeczny obowiązek zawiadomić o nim prokuraturę lub policję” i Pan Poseł Grzegorz Braun z tego obowiązku się właśnie wywiązał.

Trzeba też wspomnieć o ustawie o konsultantach medycznych, która jednoznacznie wymaga złożenia stosownego oświadczenia w kontekście ewentualnych powiązań z wszelkimi organami zajmującymi się działalnością leczniczą, handlową, dystrybucyjną, ale też dopuszczającą dane preparaty do obiegu, a także opiniującą specyfiki medyczne.

Mamy rządowy program zapobiegania korupcji, który miał spowodować zapobieganie wystąpienia tego typu sytuacji, a te jednak się wydarzyły. Mamy do czynienia z podwójnym zaniedbaniem obowiązków.

Z jednej strony konsultanci nie dopełnili formalności i nie złożyli stosownego, ustawowo wymaganego, oświadczenia. Z drugiej strony ci którzy ich powołują, w przypadku prof. Horbana minister zdrowia, a w przypadku konsultantów wojewódzkich wojewodowie, zaniedbali sprawdzenia dopełnienia wszystkich formalności przez kandydatów, których powołali.

Źródło: fb

5 KOMENTARZE

  1. Brakuje jeszcze panów Pinkasa, Sutkowskiego i Guta oraz Morawieckiego, Dworczyka, Kaczyńskiego, ministrów obrony i spraw wewnętrznych, ….. i, zupełnie, jak w napisach końcowych filmów, „i inni”. Paranoja. Masowa paranoja.

  2. Pełna zgoda. Szkoda tylko, że ten akt p. Brauna jest całkowicie bez sensu w sensie praktycznym, gdyż ziobrystowska prokuratura uwali całą sprawę zanim na dobre przekroczy ona próg prokuratorskiego gabinetu. Miałoby to sens, gdyby sprawa trafiła od razu np. do sędziego Tulei 😉 (niestety, to ironia losu), ale gmachu sądu nigdy ona, w tym układzie, nie ujrzy

  3. Skoro kilkunastu czołowych doradców rządu w kwestii kowidowej jest (jak donosi wSieci) w konflikcie interesów w związku ze sprawowaną funkcją i innymi zależnościami to czemu ich nie pozwał także?
    To dobre działanie (choć nie jestem fanem pana Brauna) ale raczej bez szans. Nie w Polsce. W USA to by mogło wypalić.

  4. @Bolek. Ty wierzysz, że sędzia Tuleya by tu coś pociągnął dalej? G by zeobił. Czy TVN mówi w kwestiach kowidowych innym tonem niż TVP? Odstaw wszelkie swpje zamiłowania polityczne i spójrz na to z boku. Czy RMF czy PR3, czy Radio Katowice, czy Tok Fm, to wszyscy jednym głosem mówią w tych sprawach. Pomijam już nonsens Twojego rozumowania, że sprawę zamiast prokuratury miałby do siebie skierować sam sąd…

  5. W trosce o ważny interes społeczny redaktor wirtualnyElk.pl na podstawie informacji zebranych w toku dziennikarskiego śledztwa, ustalił iż zaszło uzasadnione prawdopodobieństwo sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi. Chodzi o przekazanie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do Ełku maseczek niesterylnych, jednorazowych, które w części okazały się być przeterminowane. Jako pierwsza doniosła o tym Polska Agencja Prasowa. Chodzi również o pogwałcenie jakichkolwiek zasad, podczas rozdawania ulotek o szczepieniach przeciwko COVID19. wiecej pod adresem
    https://www.wirtualnyelk.pl/wydarzenia/sprowadzil-niebezpieczenstwo-dla-zycia-i-zdrowia-w-elku-ciekawe-kto-to-wyjasni.html

Comments are closed.