Ulewne deszcze co roku nawiedzają Polskę powodując znaczne zniszczenia w obszarze prywatnego mienia. Skala powstałych szkód jest tak znaczna, że ich naprawa wymaga nakładu znacznych środków pieniężnych. Posiadając polisę ubezpieczeniową na wypadek zdarzeń losowych możemy dochodzić stosownej rekompensaty za powstałe szkody. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości w dalszej części artykułu przedstawimy, jak krok po kroku uzyskać godne odszkodowanie za powódź.

Szkody powodziowe to zmora dla poszkodowanych

Woda to niezwykle niszczycielski i nieprzewidywalny żywioł. Praktycznie każdego roku słyszymy w mediach o nagłych, intensywnych opadach, które doprowadzają do zalania znacznej ilości budynków mieszkalnych. Szkody, jakie wyrządza powódź wymagają do naprawy sporych środków pieniężnych. Poszkodowani mogą liczyć na względną pomoc od władz, jednak nie jest ona wystarczająca, by poprowadzić wszelkie prace remontowe w zakresie uszkodzonego mienia. Szansą dla poszkodowanych są osobiste polisy ubezpieczeniowe na wypadek zdarzeń losowych, które dają zdecydowanie większe możliwości dochodzenia roszczeń. Oto jak zawalczyć o odszkodowanie za powódź  w kilku prostych krokach:

  • niweluj zwiększenie rozmiaru szkody – poszkodowani, których mienie zostało zalane na skutek powodzi powinni bezwzględnie podjąć czynności zmierzające do zmniejszenia rozmiaru szkody. Mowa o tak podstawowych czynnościach jak odcięcie gazu, prądu. To bardzo ważne, by ubezpieczyciel nie mógł później zarzucić poszkodowanemu rażącego niedbalstwa.

  • zbieranie dowodów, szacowanie szkody – bardzo istotne przy dochodzeniu odszkodowania za powódź jest zebranie dokumentacji dowodowej. Dlatego warto uszkodzone mienie dokładnie sfotografować. Następnie należy oszacować wartość poniesionych strat. Możemy tez uzyskać zaświadczenie o zabezpieczeniu mienia od służb ratunkowych.

  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela – kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, mowa o złożeniu wniosku odszkodowawczego wraz z zebranymi dowodami i inną dokumentacją. Ubezpieczyciel skontaktuje się z nami w celu oceny szkód przez rzeczoznawcę. Następnie w ciągu 30 dni od zgłoszenia wyda decyzję o przyznanym odszkodowaniu

  • odkup szkody lub dopłata do odszkodowania – poszkodowani, którzy nie chcą borykać się z ubezpieczycielem mogą zdecydować się na odkup szkody. Zgłaszając się do kancelarii odszkodowawczej świadczącej taką usługę możemy zbyć prawa do szkody. Specjaliści z kancelarii wycenią realną wartość szkody i po zaakceptowaniu propozycji przez poszkodowanego wypłacą od ręki środki pieniężne. Następnie już we własnym zakresie będą dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela. Jeśli otrzymaliśmy zaniżone odszkodowanie za powódź co jest dość częstą praktyką możemy starać się o dopłatę. Doświadczone kancelarie prawne świadczą usługę dopłat do odszkodowań, po wycenie wartości szkody wypłacają wyrównanie, a następnie występuje do ubezpieczyciela o stosowną rekompensatę.