Rada Główna Kongresu Zachowawczo-Monarchistycznego wydała oświadczenie, w którym wzywa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ponownej analizy możliwości złożenia przez niego podpisu pod traktatem lizbońskim. Autorzy oświadczenia zwracają uwagę na fakt, iż na podstawie art. 126 obowiązującej w Polsce konstytucji, „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”. Według KZM pomiędzy traktatem a zasadą suwerenności państwa zachodzi „oczywista sprzeczność”.
„Wyrażamy nadzieję, że pogłębiona refleksja skłoni Pana Prezydenta do pójścia drogą Wacława Klausa, czyli bezkompromisowej obrony suwerenności państwa, którego tenże wybitny mąż stanu jest Prezydentem” – kończy swoje oświadczenie KZM.
P.

4 KOMENTARZE

  1. Tylko manifestacja na Krakowskim Przedmieściu o 12.oo przed Pałacem Namiestników garstki starych kombatantów i bardzo młodych ludzi może poruszyć sumienie(?) tych zdrajców. I nic więcej nie da się w tym momencie zrobić.

  2. Apelować to sobie można… nic to nie da.
    Jest pytanie do tych co znają przepisy – kto może złożyć wniosek to Trybunału Stanu?
    Jeśli może to zrobić grupa obywateli to trzeba jak najszybciej spełnić wymagania i zagrozić Panu tfu Prezydentowi złożeniem takiego wniosku w pierwszy dzień pracujący po dniu podpisania TL.

  3. Win dobrze pisze. Jeden warunek w Trybunale Stanu muszą być niezależni, myślący prawnicy, a nie politycy. czy tacy są?

  4. Jest pytanie do tych co znają przepisy – kto może złożyć wniosek to Trybunału Stanu?
    Prezydenta przed Trybunału Stanu może postawić Zgromadzenie Narodowe.

Comments are closed.