Fundacja PAFERE Polska, The Language of Liberty Institute i Stowarzyszenie KoLiber serdecznie zapraszają w dniach 13-19 września 2010 roku młodzież w wieku 16-30 lat do udziału w tegorocznym obozie Liberty Camp. Informujemy, że właśnie rozpoczęła się rekrutacja uczestników, którzy podobnie jak rok temu, spotkają się w Ośrodku Anpol w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego..
Kto zdąży zarejestrować się na obóz do końca czerwca 2010 roku otrzyma możliwość skorzystania ze specjalnej oferty cenowej, tj. 540 zł za 6-dniowy pobyt wraz z wyżywieniem.
*  *  *
Obóz „Liberty English Camp” to nowatorski projekt, łączący dwa istotne elementy – edukację na temat gospodarki wolnorynkowej i filozofii wolności oraz naukę „żywego” języka angielskiego. Głównym edukacyjnym przesłaniem tego przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi wolności osobistej i gospodarczej oraz roli własności prywatnej w społeczeństwie. Równocześnie organizatorzy stawiają na praktyczny aspekt edukacji przygotowując (w formie warsztatów) uczestników do roli przedsiębiorcy, ucząc pisania rzetelnego biznes planu oraz ukazując wszelkie aspekty (w tym ryzyko) bycia przedsiębiorcą. Cele te realizowane będą poprzez organizowanie dyskusji w małych grupach, warsztatów poświęconych zakładaniu własnej firmy, debat oksfordzkich, projekcję filmów oraz inne, twórcze aktywności. Zajęcia prowadzone będą przez native speakerów (skupionych w The Language of Liberty Institute) z różnych zakątków globu. Oferta Liberty English Camp skierowana jest do młodych ludzi (w wieku 16-30 lat) pragnących poprawić swoje umiejętności językowe oraz zgłębić tajniki biznesu i leseferyzmu. Tegoroczny obóz będzie organizowany po raz trzeci w Polsce, w ubiegłym roku wzięło w nim udział 30 osób.
Czytaj więcej szczegółów…