Dnia 9 lipca 2015 roku zwróciłem się do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z następującymi pytaniami: Szanowny Pan Minister Andrzej Kunert. W związku z informacją medialną, że w poz. 206 listy osób, których nazwiska mają być umieszczone na frontonie Panteonu-Mauzoleum Ofiar Komunizmu widnieje Mirosław Onyszkiewicz, zwracam się o pilną odpowiedź na następujące pytania:


1. Czy Pan minister Kunert zna działalność Mirosława Onyszkiewicza w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jeszcze przed 1 wrześnie 1939 roku, skierowaną przeciwko Rzeczpospolitej?
2. Czy Pan minister Kunert  wie ilu zbrodni na Polakach i Żydach dopuścił się w/w aktywista UPA w latach II Wojny Światowej i tuż po jej zakończeniu?
3. Czy Pan minister Andrzej Kunert analizował listy ofiar ludobójstwa dokonanego przez formacje OUN i UPA , w których brał udział Mirosław Onyszkiewicz?
4. Jak  odpowiedział Pan Minister Kunert na protest Porozumienia Organizacji Niepodległościowych i Kombatanckich z Krakowa w tej bulwersującej sprawie?
5. Czy Panu ministrowi Kunertowi jest obojętnym fakt, że po 1944roku Mirosław Onyszkiewicz dowodził oddziałami ukraińskich nacjonalistów, które mordowały Polaków i paliły całe wioski na Lubelszczyźnie i obecnym Podkarpaciu?
6. Kto i z jakich względów zaproponował, aby nazwisko kata i zbr5odniarza znalazło się na tej samej liście, co ofiary komunizmu, faszyzmu i banderyzmu ukraińskiego?

Liczę na szybką i merytoryczną odpowiedź

Rajmund Pollak

Już następnego dnia na oficjalnej stronie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ukazał się następujący komunikat:

KOMUNIKAT W SPRAWIE LISTY NAZWISK NA PANTEON-MAUZOLEUM OFIAR ZBRODNI KOMUNISTYCZNYCH NA KWATERZE „Ł” CMENTARZA WOJSKOWEGO NA POWĄZKACH.

W związku z toczącą się dyskusją i kierowanymi wobec Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zarzutami dotyczącymi listy ofiar umieszczonej w dokumentacji przetargowej inwestycji:Budowa Panteonu-Mauzoleum ofiar komunizmu na Łączce – Warszawa, Powązki (I etap), pragniemy wyjaśnić, że ten roboczy wykaz został umieszczony na potrzeby przygotowania oferty przez wykonawców obejmującej wartość prac kamieniarskich, w tym liternictwa.

Jednocześnie, w stanowiącej integralny element ogłoszenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale I, ust. 3, pkt 3 zamieszczona została uwaga:

3.3 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

3.3.1.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających.

Zamawiający udostępnia Wykonawcy projekty napisów memoratywnych do naniesienia na elewację Panteonu-Mauzoleum oraz na indywidualne tablice epitafijne. Treść inskrypcji, a szczególności dane upamiętnianych osób podlegają dalszej weryfikacji.

http://www.radaopwim.gov.pl/media/pliki/SIWZ_Panteon_Laczka.pdf

Zamieszczony w ogłoszeniu w celach czysto technicznych wykaz obejmuje ustalone nazwiska osób, które straciły życie w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, publikowane w wielu opracowaniach poświęconych ofiarom komunistycznego sądownictwa okresu stalinowskiego, poczynając od książki-reportażu Małgorzaty Szejnert „Śród żywych duchów” (ANEKS, Londyn 1990).

Absolutnie nie znaczy to, że wszystkie te nazwiska, w tym m.in. Mirosław Onyszkiewicz, Tadeusz Ołdak, Piotr Soroka, Walter Mellentin, Irena Lis, Jerzy Paramonow czy Szmul Ehrenreich – zostaną umieszczone na budowanym Panteonie-Mauzoleum. Weryfikacja listy osób straconych w więzieniu mokotowskim jest przeprowadzana przez specjalistów Instytutu Pamięci Narodowej. Główna inskrypcja – również publikowana w ogłoszeniu o przetargu – będzie miała następującą treść:

NIEZŁOMNI WYKLĘCI
PANTEON – MAUZOLEUM
ŻOŁNIERZY I DZIAŁACZY
PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
ZAMORDOWANYCH
PRZEZ REŻIM KOMUNISTYCZNY
W LATACH 1945-1956
WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE
ZŁOŻYLI NAJWYŻSZĄ OFIARĘ
W BOHATERSKIEJ WALCE
O GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ
„JEŚLI CI UMILKNĄ,
KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ”

Ewangelia św. Łukasza, 19, 40

Sugerowanie, jakoby Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zamierzała uhonorować w Panteonie-Mauzoleum na Łączce zbrodniarzy wojennych, konfidentów i pospolitych kryminalistów jest szczególnie niesprawiedliwe dla instytucji od lat zajmującej się urządzaniem mogił i upamiętnianiem Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni obydwu systemów totalitarnych i ukraińskich formacji nacjonalistycznych. Przykładem działań w tym ostatnim obszarze mogą być ekshumacje polskich ofiar cywilnych w Ostrówkach na Wołyniu czy budowa w Warszawie największego w Europie Pomnika Ofiar Zbrodni OUN-UPA dokonanych na terenach siedmiu województw (na czele z wołyńskim) wschodnich Kresów Rzeczypospolitej w latach 1943-1947.

Wobec używania w niektórych publicznych wypowiedziach określeń dezawuujących budowany Panteon-Mauzoleum, takich jak: panteonik, gołębnik, kurnik – prezentujemy poniżej wizualizacje realizowanego projektu, aby jego forma i skala mogła być obiektywnie oceniona przez wszystkich zainteresowanych.

Podkreślamy jednocześnie-o czym wielokrotnie już mówiliśmy i pisaliśmy – iż mówimy o Panteonie-Mauzoleum stanowiącym godne i okazałe miejsce spoczynku szczątków Niezłomnych – Wyklętych, zarówno wyekshumowanych dotychczas z kwatery „Ł”, jak i tych, które zostaną wyekshumowane z kwater „Ł 1” i „Ł 2”, gdzie w przyszłości, również w wyniku konkursu, zostanie zrealizowany II etap Panteonu-Mauzoleum.

Natomiast w dniu 15 lipca 2015 roku otrzymałem następującą odpowiedź na mój E-mail z dnia 9.07.2015roku:

pollak_kunertpollak_kunert_2

Zanim doszło do wydania wyżej przedstawianego Komunikatu przeprowadziłem  z Panem Ministrem Kunertem ponad półgodzinną rozmowę telefoniczną, w trakcie której Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zadeklarował otwartość na merytoryczną analizę wniosków i uwag krytycznych Polaków z całego świata.

Ze swej strony chciałbym wyrazić nadzieję, że w przyszłości nawet na wykazach wykonywanych …” w celach tylko technicznych”… będą wyraźnie i jednoznacznie oddzielone nazwiska katów od nazwisk ofiar.

Fakt, że w tym samym więzieniu odbywały się egzekucje kryminalistów oraz ludobójców, którzy zostali ukarani za swe zbrodnie nie może nikogo upoważniać do umieszczania ich nazwisk na tym samym wykazie, na którym widnieją prawdziwi bohaterowie, polscy patrioci skazani na śmierć przez zabójców sądowych.

Rajmund Pollak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here