Jednym z podstawowych założeń Fundacji PAFERE jest edukowanie ludzi w duchu poszanowania własności prywatnej. Własność prywatna to jeden z fundamentów wolnego społeczeństwa i sprawiedliwego ładu gospodarczego. Historia pokazuje, że tylko gospodarka oparta m.in. na własności prywatnej jest w stanie przyczynić się do wzrostu zamożności całych narodów. Tam gdzie panuje socjalizm lub interwencjonizm, gdzie państwo pozbawia ludzi ich własności poprzez jej konfiskatę (w różnych postaciach) gospodarka rozwija się wolno lub wcale.Dziś coraz częściej mamy do czynienia z zanikiem szacunku dla cudzej własności, stąd potrzeba ciągłego przypominania podstawowego imperatywu ekonomicznego, a jednocześnie Siódmego Przykazania Bożego: „Nie kradnij”.
Fundacja PAFERE opracowała specjalną ulotkę (w dwóch wersjach językowych) poświęconą temu właśnie zagadnieniu. „Przykazanie VII! >>Nie kradnij<< (wsparte Przykazaniem X >>Nie pożądaj… żadnej rzeczy, która jego jest!<<) to najważniejszy nakaz dotyczący życia gospodarczego. Stosowanie się do niego, zarówno przez obywateli, jak i rządy, jest podstawowym warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego i dobrobytu” – napisano w ulotce.
Zachęcamy naszych Czytelników do pobrania poniżej załączonej ulotki (format PDF) i możliwie szerokiego jej kolportowania, również, a może przede wszystkim, wśród osób duchownych.
Pobierz ulotkę…  (jęz. polsi)
Pobierz ulotkę…  (jęz. angielski)

2 KOMENTARZE

  1. Te ulotke zapewne trzymali w reku i przeczytali Ben B. z FED i Joe Ackermann z DB. Zapewne po jej lekturze dostali paroksysmu smiechu i musieli byc reanimowani przez Czerwony Krzyz…

Comments are closed.