„System podatku liniowego jest dobry, ponieważ nie karze ludzi przedsiębiorczych za to, że są produktywni” – powiedział w Warszawie podczas spotkania z pracodawcami z PKPP Lewiatan w dniu 2 kwietnia 2008 roku, dr Daniel Mitchell, ekspert podatkowy CATO Institute.
Spotkanie w siedzibie Lewiatana było jednym z kilku, jakie Daniel Mitchell odbył podczas swojej wizyty w Warszawie w dniach 1-3 kwietnia br. Fundacja PAFERE, która zaprosiła go do Polski zadbała o to, by prelegent trafił do jak najszerszego grona słuchaczy. Dlatego, poza spotkaniem w Lewiatanie, gość Fundacji spotkał się jeszcze ze studentami z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, z bywalcami Klubu Nowogrodzka 44, z członkami Korporacji Akademickiej ARKONIA. Mitchell wygłosił również wykład w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 2 kwietnia uczestniczył także w zorganizowanej przez PAFERE uroczystej kolacji w restauracji „Literatka” w Warszawie.
Wystąpienia dr Mitchella spotkały się z żywą reakcją słuchaczy. Padało wiele pytań, na które ekspert CATO Institute wyczerpująco odpowiadał. Większość jego prelekcji poświęcona była promocji idei podatku liniowego, jako – jego zdaniem – nie remedium na wszystkie gospodarcze bolączki, ale jako właściwego rozwiązania mogącego przyczynić się do wzrostu i do uporządkowania systemów fiskalnych poszczególnych państw. „Podatek liniowy ma tę zaletę, że dochód opodatkowany jest tylko raz, co jest uczciwe i sprawiedliwe” – mówił dr Mitchell. Tych zalet jest oczywiście więcej, chociażby przejrzystość i prostota. Gdyby – zdaniem Mitchella – wprowadzić podatek liniowy w formie modelowej, wówczas całe rozliczenie z fiskusem mogłoby się zmieścić na kartce wielkości pocztówki. „Niestety, ale jak dotąd żaden kraj nie wprowadził tego podatku w postaci czystej.
Najbliżej tego jest Hongkong. Również Estonia i Słowacja mają dobre dokonania w tej dziedzinie” – zauważył dr Mitchell. Starał się on także obalić powszechnie panującą opinię jakoby podatek liniowy miał służyć wyłącznie bogatym. „Bogaci, niezależnie od tego jaki jest system podatkowy, potrafią zadbać o swoje pieniądze, zatrudniając księgowych, szukając luk w prawie i stosując wiele innych uników. Natomiast biedni nie mają takich możliwości. Jednak system podatku liniowego służy przede wszystkim im” – stwierdził dr Mitchell. Ważne jest oczywiście, by podatek ten był możliwie jak najniższy, oraz by reforma podatkowa szła w parze z innymi zmianami. „Rosja jest najlepszym przykładem państwa, w którym wprowadzono podatek liniowy, jednak brak reform w innych dziedzinach ważnych dla gospodarki, jak chociażby w kwestii poszanowania własności czy ograniczanie interwencjonizmu państwowego, sprawia, że dobrodziejstw z wprowadzenia tego podatku wielu ludzi tam nie odczuwa” – zauważył Danil Mitchell.
Ekspert CATO Institute odniósł się jeszcze do jednej kwestii. Otóż wielu ludzi twierdzi, że należy wprowadzić taki system jaki obecnie panuje w Szwecji, wówczas zapanuje dobrobyt. Dr Mitchell szybko obalił takie podejście. „Szwecja jest bogata nie dlatego, że są tam wysokie podatki i mocno rozbudowany system opieki społecznej, ale dlatego, że kiedyś były tam podatki niskie, a zakres ingerencji rządu w gospodarkę był znikomy. Na przełomie XIX i XX wieku Szwecja była w czołówce państw o największym obszarze wolności gospodarczej i to właśnie wówczas stała się bogata. To, co jest w Szwecji dzisiaj to skutek tego, że kiedyś panowały tam zdrowe zasady gospodarcze” – stwierdził dr Mitchell. Zachęcał on ponadto Polskę do wprowadzenia podatku liniowego. „Polska jest krajem na dorobku i przyjęcie przez nią podatku liniowego byłoby dla niej korzystne. Ważne jest bowiem, by Polacy mogli pracować i bogacić się w kraju a nie zagranicą” – powiedział.
Paweł Sztąberek
foto: Paweł Toboła-Pertkiewicz
(7 kwietnia 2008)

Więcej o wizycie Daniela Mitchella w Polsce na www.pafere.org
Daniel J. Mitchell jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem George Mason University, jednym z najbardziej znanych i uznanych ekspertów z zakresu polityki podatkowej pracujących w CATO Institute. Jest zwolennikiem podatku liniowego i międzynarodowej konkurencji podatkowej. Zanim rozpoczął pracę w CATO, przez wiele lat był związany z Heritage Foundation. W 1988 roku doradzał w zakresie programu podatkowego i polityki budSetowej kandydującemu na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Georgowi Bushowi seniorowi. Jego artykuły na tematy ekonomiczne regularnie ukazują się w „The Wall Street Journal”. „New York Times”, „Washington Times” i „Investor’s Business Daily”. Bieżące wydarzenia często komentuje również dla amerykańskich radiostacji i telewizji, w tym dla FOX News Channel, BBC i CNBC. W 1996 roku ukazała się jego książka pt. The Flat Tax: Freedom, Fairness, Jobs, and Growth, Cato Institute (Instytut Katona) został założony w 1977 roku przez Edwarda H. Crane’a. Jest organizacją o charakterze non-profit, zajmującą się sprawami publicznymi z siedzibą w Waszyngtonie. Swoją nazwę zawdzięcza Listom Katona, które stanowiły serię libertariańskich pamfletów, które przyczyniły się do położenia filozoficznych podwalin pod rewolucję amerykańską.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here