Od Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC otrzymaliśmy poniższy komunikat. Publikujemy go w całości: „Trwają konsultacje rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, która ma wejść w życie DOPIERO 1 STYCZNIA 2017. Tymczasem propozycja ustawy „o sprzedaży żywności przez rolników” napisana przez rolników-praktyków leży już kilka miesięcy w sejmowej „zamrażarce”.

Tę jasną, prostą i krótką propozycję ustawy POPARŁO 130 ORGANIZACJI I GOSPODARSTW REPREZENTUJĄCYCH TYSIĄCE POLAKÓW. Poparcie dla niej wyrazili też naukowcy, lekarze i sołtysi. Dodatkowo petycję „Alarm – brońmy dobrej żywności” popierającą pilne wprowadzenie rolniczej propozycji ustawy podpisało ponad 7 300 wyborców – podpisy cały czas spływają.

O rządowej ustawie, której autorzy zupełnie zignorowali propozycje zawarte w ustawie napisanej przez rolników, rolnicy i konsumenci mówią: „…Proponowanie podobnych rozwiązań prawnych, utrudnień, systemu kontroli i kar dla rolników, którzy produkują, przetwarzają i chcą sprzedać w sezonie małe ilości żywności, w porównaniu z tymi, których produkcja jest zdecydowanie większa, doprowadzi do dalszego niszczenia i upadku mniejszych gospodarstw rodzinnych…w dodatku rządowa ustawa utrudni konsumentom dostęp do dobrej żywności”.

Rolnicy i konsumenci WSPÓLNIE domagają się, aby wprowadzić w powyższym rządowym projekcie ustawy tzw. derogacje/wyłączenie jej obowiązywania/ dla małej(!) domowej produkcji żywności. Taka produkcja byłaby normalizowana właśnie przez ten drugi projekt ustawy, który powstał w ścisłej współpracy z rolnikami-praktykami: „O sprzedaży żywności przez rolników”. Został on złożony do laski marszałkowskiej przez KUKIZ’15 już kilka miesięcy temu, ale, niestety, trafił do tzw. „sejmowej zamrażarki”. Czas wprowadzić tę propozycję ustawy w życie (zob. projekt z autopoprawkami http://icppc.pl/images/1.pdf ).

Rządy innych krajów UE umożliwiają swoim rolnikom sprzedaż takiej żywności bez zbędnych utrudnień, polski rolnik też ma do tego prawo.

…Rolniczy projekt ustawy „O sprzedaży żywności przez rolników” stwarza warunki do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa bez zbędnego krępowania (!) drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-higienicznymi i innymi, stworzonymi w zamyśle dla przedsiębiorstw sektora spożywczego, a nie rolników…mówi dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC). Przywraca rolnikowi NATURALNE PRAWO do wytwarzania i sprzedaży żywności, a konsumentom umożliwia, a właściwie także przywraca LEPSZY DOSTĘP do niej.

…Żywność dobrej jakości na naszych stołach jest PODSTAWĄ ZDROWIA całego narodu. Chcemy mieć łatwy dostęp do takiej żywności od polskich rolników…podkreśla Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, dyrektorka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC.

KONTAKT:
Jacek J. Nowak, tel.: 887 027862
Jadwiga Łopata, tel.: 33 8797114″

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here