4 marca 2009 roku w siedzibie Centrum im. Adama Smitha odbyła się konferencja „Postawy Polaków wobec emerytur„. Zaprezentowano na niej m.in. wyniki badań ilościowych przeprowadzonych przez prof. Dominikę Maison a także zapoznano uczestników z propozycjami zmian systemu emerytalnego opracowanymi przez CAS. Zmiany te mają być wzorowane na systemie kanadyjskim. Jedna z propozycji to zniesienie przymusu ubezpieczeń w OFE…
Z całością materiałów z dzisiejszej konferencji można zapoznać się pobierając załączony poniżej plik PDF…
Pobierz PDF…