Z naszej poczty…
W dniu dzisiejszym powstał Społeczny Komitet Referendalny ws. utrzymania Złotego jako obowiązującego w Polsce środka płatniczego. Uważamy, że wobec kryzysu gospodarczego, dotykającego strefę euro, konieczne jest zwrócenie się w tej sprawie do narodu. Jedynie polscy obywatele, wyrażający swoją wolę bezpośrednio, są podmiotem uprawnionym do tego, by decydować o kwestii tak kluczowej, jak rezygnacja z narodowej waluty. Sytuacja gospodarcza i polityczna w UE uległa zasadniczym zmianom w stosunku do warunków, w jakich następowała akcesja Polski do struktur unijnych. W środę 21 grudnia zaprezentowane  zostaną pytania i szczegóły akcji referendalnej.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji i środowisk:
Kongres Nowej Prawicy
Nowy Ekran
Młodzież Wszechpolska
Obóz Narodowo-Radykalny
Stowarzyszenie KoLiber
Partia Elektorat
Ruch Wolności
Ruch Wolność i Godność
Ruch Polska w Potrzebie
Unia Polityki Realnej
Osobą upoważnioną do kontaktu w imieniu Komitetu jest Tomasz Urbaś: tomasz.urbas@ruchwig.pl


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here