1 lipca oficjalnie weszły w życie kolejne zmiany w podatku od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem VAT, to koniecznie się z nimi zapoznaj. Jakie nowości w podatkach są aktualnie obowiązujące i jaki mają wpływ na prowadzenie przedsiębiorstw?

Split payment – na razie dobrowolny

Split payment jest mechanizmem tzw. podzielonej płatności, który z powodzeniem jest stosowany już w kilku krajach europejskich. Ta metoda księgowa weszła w życie 1 lipca 2018 roku i na razie jest dobrowolna dla wszystkich firm. Ministerstwo Finansów planuje jednak wprowadzenie tego mechanizmu jako obowiązkowego dla wszystkich w 2019 roku. Metoda ta polega na podziale płatności na dwie kwoty: netto oraz kwoty pokrywająca podatek VAT. Przykładowo, jeśli kwota za produkt czy usługę wyniesie 1 tys. zł, to druga faktura przy oprocentowaniu 23% będzie wynosić 230 zł. Pieniądze na pokrycie kwoty netto trafiają na konto firmowe dostawcy, a środki finansowe na podatek są umieszczane na specjalnym rachunku VAT. Utrzymanie takiego konta jest pozbawione jakichkolwiek opłat i prowizji. Znajdzie się ono pod kontrolą fiskusa.

Wstępnie ustawodawca chce zachęcić podatników do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, oferując przedsiębiorcom dodatkowe korzyści, takie jak:

 • zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego;

 • brak tzw. odpowiedzialności solidarnej;

 • przyspieszony zwrot podatku VAT;

 • ominięcie części sankcji podatkowych.

Środki na koncie VAT – możliwości wykorzystania

W związku z wprowadzeniem mechanizmu split payment przedsiębiorcy najbardziej martwią się o utratę płynności finansowej. Obawy wynikają z tego, że wartość podatku VAT będzie przechowywana na oddzielnym koncie i nie będzie można swobodnie dysponować zebranymi tam środkami.

Z konta VAT przedsiębiorca będzie mógł dokonywać:

 • przelewów związanych z zapłatą kwoty podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy/dostawcy;

 • zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury korygującej;

 • wpłaty podatku VAT lub odsetek za zwłokę na rachunek US;

 • wpłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tzw. WNT;

 • zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia towarów/usług;

 • zwrotu błędnie otrzymanej płatności dla podatnika, od którego wpłynęła płatność;

 • przekazania pewnej sumy na inny rachunek firmowy prowadzony w tym samym banku;

 • przekazania kwoty podatku VAT na rachunek danej jednostce budżetowej.

Inne zmiany dotyczące podatku VAT związane są z wypłatą pieniędzy z subkonta VAT. Będzie ona wymagała więcej czasu ze względu na liczne formalności. Takie opóźnienia mogą stać się powodem kłopotów finansowych małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ firmy będą mogły swobodnie dysponować tylko kwotą netto.

Przyspieszony zwrot VAT – więcej formalności

Z dniem 1 stycznia 2017 roku został wprowadzony przepis ograniczający prawo do zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni. Od 1 lipca br. przedsiębiorcy występujący o zwrot należności wynikający z nadwyżki podatku nad należnym będą musieli złożyć w urzędzie potwierdzenie zapłaty. Ma to związek z fakturami ujętymi w deklaracji VAT. Potwierdzenie zapłaty należności wynikających z faktur będzie w całości odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika. W zgłoszeniu konieczne będzie podanie numeru rachunku. Przedsiębiorcy będą zobowiązani dostarczyć do urzędu dokumenty potwierdzające zapłatę nie później niż w dniu złożenia deklaracji, by móc liczyć na przyspieszony zwrot podatku VAT. W razie kłopotów z interpretacją prawa podatkowego warto skontaktować się z pracownikami firm rachunkowych w swoim miejscu zamieszkania, przykładowo w stolicy można skorzystać z pomocy biura księgowego Warszawa Białołęka, by uzyskać szczegółowe informacje na temat zalecanego postępowania.

Doręczanie dokumentów VAT po nowelizacji

W nowych zmianach VAT znalazły się też zapisy dotyczące dostarczania deklaracji i innych formularzy do urzędu skarbowego. Gdy dokumentów nie można przekazać drogą elektroniczną, to wszystkie oświadczenia, wnioski i inne dokumenty trzeba złożyć najpóźniej w dniu złożenia deklaracji podatkowej.

Przywrócenie do rejestru podatników VAT

Od lipca br. przywrócenie podatnika w stan czynny z datą wsteczną będzie możliwe tylko w konkretnych przypadkach. Na początku roku wdrożono zapisy mówiące o możliwości wykreślenia podatnika z rejestru VAT, jeśli nie złożył deklaracji VAT za okres 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały. Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o przywrócenie w stan czynny bez konieczności ponownego składania druku VAT-R, dzięki złożeniu zaległych deklaracji i wniosku złożonego w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia wykreślenia go z tego rejestru. Podatnika będzie można przywrócić także w sytuacji, kiedy złoży tzw. deklarację zerową (nieuwzględniającej sprzedaż ani zakupy), jeśli wynika to ze specyfiki prowadzonej działalności.

Ograniczenie wystawiania faktur

W styczniu 2019 roku mają wejść w życie zapisy związane z wystawianiem faktur od paragonów. Nadużycia w tym zakresie wykryte w czasie kontroli spowodowały zaostrzenie przepisów. Za zakup z paragonem bez NIP-u przedsiębiorca nie będzie mógł już uzyskać faktury VAT. Kary mają być spore, ponieważ będą wynosić aż 100% kwoty wynikającej z wystawionej niesłusznie faktury. Kary będą nakładane także na tych, którzy wykażą w ewidencji VAT fakturę bez NIP-u podatnika, dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem bez tego numeru.

Zmiany we wzorach deklaracji

Od 1 lipca zaszły także zmiany we wzorach deklaracjach takich jak: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-12. Zmiany w formularzach VAT-7 oraz VAT-7K, dotyczą pozycji, w której trzeba wykazać kwoty zwrotu na rachunek VAT. Będą one oznaczane w poz. 58 deklaracji. Z kolei wniosek podatnika o zwrot na rachunek VAT będzie ważny poprzez zaznaczenie kwadratu z napisem tak na deklaracji VAT-7/VAT-7K .

Bądź gotowy na zmiany w podatku VAT

Zachodzące zmiany w zakresie podatku VAT są ważne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Od stycznia obowiązuje już JPK, a od 1 lipca br. przedsiębiorca na żądanie urzędu podatkowego zobligowany jest przesłać do kontroli pozostałe pliki. Kiedy brakuje czasu na wnikliwe śledzenie przepisów prawa, warto rozważyć współpracę ze specjalistami z dziedziny prawa podatkowego, np. w stolicy z biurem rachunkowym Warszawa. Dzięki temu można otrzymać fachową pomoc i na spokojnie zająć się sprawami związanymi stricte z prowadzeniem biznesu.

(Materiał zewnętrzny)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here