sobota, 25 czerwca, 2022

Papież i kapitalizm

Biskupom do namysłu …