Każdy wypadek drogowy niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Niekiedy skutkiem tego typu zdarzenia jest utrata lub ciężkie pogorszenie się sprawności ruchowej człowieka. Dla niektórych ma ona ogromne znaczenie z punktu widzenia wykonywanej na co dzień pracy zarobkowej. Czy w takim razie możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów przekwalifikowania się do innego zawodu? W jaki sposób można uzyskać tego typu świadczenie?

Zwrot kosztów przekwalifikowania się do wykonywania innego zawodu

Zwrot kosztów przekwalifikowania się do wykonywania innego zawodu jest instytucją prawa cywilnego. Wynika on z dyspozycji zawartej w art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego. Mianowicie, w myśl tego przepisu, sprawca wypadku zobowiązany jest do naprawienia wszystkich szkód będących efektem nieszczęśliwego zdarzenia. Sytuacja ta dotyczy uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego. Obrażenia mogą być na tyle poważne, że koniecznym stanie się przekwalifikowanie. Niestety, proces ten może wiązać się nie tylko z odbyciem czasochłonnego szkolenia, ale także z poniesieniem niemałych wydatków.

W jaki sposób można starać się o zwrot kosztów przekwalifikowania się?

Najprostszym sposobem jest wystosowanie odpowiedniego roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej. Nie ma jednak nigdy pewności czy tego typu żądanie zostanie zaakceptowane przez firmę ubezpieczeniową. W takim przypadku nie pozostaje nic innego jak wystąpienie na drogę sądową z dochodzeniem swoich praw.

Pomoc prawnika to szansa na godną rekompensatę

Zdaniem specjalisty z Kancelarii Radcy Prawnego Anny Zagulskiej, Firmy ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wysokość wypłacanych świadczeń odszkodowawczych. Stąd też w przypadku zaistnienia sporu, dojście do porozumienia z ubezpieczycielem nie jest rzeczą łatwą. Na szczęście poszkodowani coraz chętniej korzystają z pomocy prawników. Fakt ten nie tylko usprawnia całe postępowania, ale także – w przypadku ewentualnego procesu sądowego – sprawia, że ofiary wypadków drogowych czują się pewniej i wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie w przejściu przez skomplikowane procedury prawne. Z powyższej wypowiedzi jednoznacznie wynika, że nie należy bać się postępowania przed sądem. Dzięki niemu można bowiem wywalczyć nie tylko zwrot kosztów przekwalifikowania się do wykonywania innego zawodu, ale również odszkodowania z rozmaitych tytułów.

Zwrot kosztów przekwalifikowania się do wykonywania innego zawodu może okazać się niezwykle przydatny w sytuacjach bardzo ciężkich wypadków. Każdy człowiek chciałby bowiem móc utrzymywać się samodzielnie, a w tym celu potrzebuje pracy zarobkowej. Jednakże by móc ją wykonywać, konieczny jest odpowiedni stopień sprawności. Czasami jego utrata może wiązać się z koniecznością przekwalifikowania się.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here