AQAP to system jakości opracowany specjalnie dla dostawców dla wojska. Muszą wprowadzić go przedsiębiorstwa zainteresowane realizacją projektów dla służb podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub dla armii NATO. Certyfikat jest zwykle wymagany w specyfikacjach przetargowych.

Co to jest AQAP i dla kogo jest certyfikacja?

AQAP (Allied Quality Assurance Publication) to Publikacja Standaryzacyjna Dotycząca Zapewnienia Jakości. Przepisy dotyczą warunków, jakie powinni spełniać dostawcy towarów dla sił zbrojnych. Ich podstawą jest STANAG 4107, czyli dokument standaryzacyjny wydany przez NATO (North Atlantic Treaty Organization). Dodatkowo AQAP stanowi rozszerzenie podstawowych norm jakości serii ISO 9000. Wdrożenie tego systemu jest wymagane w przedsiębiorstwach, które projektują, produkują, dostarczają wyroby lub świadczą usługi zamawiane przez Siły Zbrojne kraju lub wojska NATO. Certyfikację AQAP przeprowadza się najczęściej w poniższych sektorach:

 •     budownictwo,
 •     elektryka i elektronika,
 •     IT i komunikacja,
 •     transport i logistyka,
 •     medycyna,
 •     handel,
 •     firmy z obszaru ochrony osób i mienia,
 •     firmy zbrojeniowe,
 •     firmy spożywcze,
 •     usługi dla wojska i pokrewnych.

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat AQAP?

Wdrożenie i funkcjonowanie systemu jakości zgodnego z AQAP to niezbędny krok dla przedsiębiorstw, które planują realizację zamówień dla wojska. Posiadanie certyfikatu AQAP jest zwykle zapisane w dokumentach przetargowych. Inne korzyści z certyfikacji to:

 •     zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku,
 •     wzrost skuteczności i efektywności, uporządkowanie procesów decyzyjnych,
 •     zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi projektami,
 •     zapewnienie rozpoznawalności przeprowadzanych procesów,
 •     minimalizacja błędów związanych z tzw. czynnikiem ludzkim,
 •     bardziej efektywne nadzorowanie działania komórek organizacyjnych,
 •     zwiększenie wiarygodności firmy,
 •     spełnienie wymagań zamawiającego poprzez koncentrację na kliencie i jego potrzebach.

Jak się ubiegać o certyfikat AQAP?

Certyfikacja na zgodność z normami AQAP odbywa się na wniosek przedsiębiorcy. Prawo do przyznawania certyfikatu posiada na przykład Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.). Proces obejmuje między innymi wycenę kosztów i profesjonalny audyt u klienta. Po wydaniu certyfikatu przedsiębiorstwo zostaje objęte stałym nadzorem, tak aby nie dopuścić do spadku jakości.