Petycja przeciwko covidowemu apartheidowi

0
Czy medyczni doradcy premiera brali pieniądze od producentów szczepionek?
foto. pixabay.com

Dążący do masowego wyszczepienia Polaków rząd Morawieckiego-Kaczyńskiego zapowiada, że ci, którzy przyjmą szczepionkę na koronawirusa będą mogli się cieszyć specjalnymi przywilejami. To nic innego, jak zapowiedź nowego apartheidu. Ta zapowiedź zaczyna spotykać się z reakcją obywateli. Od p. Piotra Korzeniowskiego z Piotrkowa otrzymaliśmy propozycję petycji do rozsyłania do prezydentów, burmistrzów i rad miast i gmin. Zachęcamy do zapoznania się z tą petycją i ewentualnego przesłania jej do swoich władz lokalnych.

* * *

Przewodniczący Rady Gminy ……. Sz. P. …….

PETYCJA

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy …… do rozpatrzenia poniższej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.

UCHWAŁA

Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy …….. z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy ………

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy ………, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here